Wat is een ulnaris zenuwblokkade?

De ulnariszenuw ontstaat vanuit aftakkingen van het ruggenmerg in de nek en loopt via de oksel via de arm naar de hand. Aan de binnenzijde van de elleboog ligt de zenuw oppervlakkig en kan geraakt worden wanneer de elleboog daar gestoten wordt. Dit geeft de kenmerkende elektrische pijn uitstralend tot in de pink.
Door druk of beklemming van deze zenuw op het niveau van de elleboog of pols kunnen klachten van tintelingen, pijn of doofheid in ringvinger of pink ontstaan, dit heet ulnaropathie.
Wanneer iemand hiervan last heeft is de eerste behandeling vaak het dragen van een brace of wordt begonnen met medicatie. Wanneer deze oplossingen niet werken kan een operatie aangewezen zijn, waarbij wordt de ruimte ter plaatse van de elleboog vergroot zodat er minder druk op de zenuw komt te staan.
Bij aanhoudende hevige pijnklachten kan het wenselijk zijn om de zenuw te verdoven of behandelen, een ulnaris zenuwblokkade.

Indicatie

Blijvende klachten ondanks bovenstaande behandelingen van de ulnariszenuw (brace, medicatie, operatie). Een ulnaris blokkade ook een langdurig effect hebben, waardoor soms hiervoor wordt gekozen ter voorkoming van een operatie.

Behandeling en te verwachten effect

Tijdens de procedure ligt u op uw rug. Door middel van echo, kunnen we de zenuw in beeld brengen. Over het algemeen wordt de zenuw opgezocht vlak boven de elleboog. De plaats waar de blokkade komt wordt afgedekt met een steriele doek.
De behandeling kan op verschillende manier worden uitgevoerd:

  • Lokale verdoving: deze middelen werken enkele uren. Dit wordt met name toegepast als proef blokkade; om te kijken of de pijnklachten daadwerkelijk door deze zenuw worden veroorzaakt.
  • Ontstekingsremmers (corticosteroïden): dit middel wordt toegepast voor het langdurig behandelen van pijnklachten. Het middel zelf werkt enkele weken, maar het pijnstillend/verlichtend effect kan nog veel langer aanhouden.
  • Gepulseerde radiofrequente stroom. Deze techniek wordt onder lokale verdoving uitgevoerd. Doel hiervan is dat de zenuw pijn prikkels minder of niet meer doorgeeft via het ruggenmerg naar de hersenen.

Uw specialist bespreekt van tevoren met u welke behandeling u gaat krijgen. Na de behandeling blijft u nog een uur in het ziekenhuis om te kijken of alles goed gaat. Als u naar huis mag, mag u nog niet zelf rijden. Neem dus iemand mee om met u naar huis te gaan.

Mogelijke bijwerkingen/complicaties

  • Napijn ter hoogte van de injectie-plaats of in het gebied van de ulnaris zenuw. Dit kan de eerste dagen na de behandeling aanhouden en is vaak binnen een week vermindert.
  • Tijdelijk krachtsverlies en een doof gevoel van het behandelde gebied. Dit kan enkele uren aanhouden.
  • Bij het gebruik van corticosteroïden kunnen opvliegers optreden en bij vrouwen de menstruatie korte tijd verstoord kunnen raken. Bij patiënten met suikerziekte kan de bloedsuikerspiegel de eerste dagen hoger zijn dan normaal.
  • Er kan een bloeduitstorting ontstaan wanneer er een bloedvat is geraakt. Door het gebruik van een echo-apparaat komt dit zelden voor.
  • Op de plaats van de injectie kan in zeldzame gevallen een infectie optreden.
  • Er kunnen bijwerkingen optreden van de lokale verdoving (zoals een allergische reactie). Ook dit is een zeer zeldzame bijwerking.