Wat is een hypogastricus blokkade?

De plexus hypogastricus is een zenuwbundel welke voor het gevoel van organen in het bekkengebied zorgt, zoals bijvoorbeeld baarmoeder, eileiders, blaas, einddeel van de dikke darm, prostaat en de geslachtsdelen. Bij pijnklachten in deze regio kan door middel van een hypogastricus blokkade de pijngeleiding worden beïnvloed, waardoor het pijnsignaal voor langere tijd niet meer kan worden doorgegeven.

Indicatie

Deze behandeling kan worden toegepast bij ernstige pijnklachten in het bekken (door bijvoorbeeld kanker of operaties). Deze blokkade is niet geschikt voor pijnklachten die door andere oorzaken zijn ontstaan.

Voorbereidingen

  • De behandeling kan meestal plaatsvinden in dagbehandeling. U verblijft in totaal ongeveer twee uur in het ziekenhuis en kunt daarna naar huis. Woont u alleen, dan is het noodzakelijk dat u iemand vraagt die u gedurende 24 uur kan helpen en in de gaten kan houden.
  • Zorg ervoor dat u naar huis wordt gebracht door een begeleider. U mag na de behandeling beslist niet zelf autorijden!
  • U hoeft niet nuchter te zijn voor behandeling
  • Bij gebruik van bloedverdunnende medicijnen moet het gebruik hiervan mogelijk enkele dagen voor de zenuwblokkade worden gestaakt. Dit mag alleen in overleg met de specialist.
  • Overige medicatie die u gebruikt kan wel gewoon ingenomen worden tenzij de arts dit anders heeft aangegeven.

Behandeling

De hypogastricus blokkade wordt verricht op een behandelkamer onder plaatselijke verdoving. Tijdens de behandeling ligt u op de buik met een speciaal kussen onder het bekken. Met behulp van een röntgenapparaat wordt de insteekplaats (in de lage rug regio) van de naald bepaald. De huid wordt gedesinfecteerd en daarna lokaal verdoofd. Hierna wordt de naald naar de zenuwbundel geplaatst met behulp van de beelden gemaakt met het röntgenapparaat. Als de naald op de juiste plaats staat, wordt een contrastvloeistof ingespoten om de positie van de naald te controleren. Tevens wordt middels elektrische stroompjes gecontroleerd of de naald op de juiste plaats staat.
Bij een proefverdoving wordt enkel lokaal verdovingsmiddel (wat tijdelijk werkt) ingespoten om te beoordelen of behandeling van de zenuwknoop effect heeft op de pijnklachten. Bij een langdurige blokkade zal na het geven van de lokale verdoving een ontstekingsremmer worden gegeven of de punt van de naald verhit worden voor een aantal minuten.

Bijwerkingen/complicaties

Een hypogastricusblokkade is een relatief veilige techniek wanneer deze gebeurt onder röntgencontrole. Mogelijke complicaties zijn:

  • Blauwe plek op de locatie van het inbrengen van de naald door de huid.
  • Ontsteking op de plek van de injectie. Dit is een algemeen risico bij iedere procedure waarbij er door de huid heen gegaan wordt. De kans hierop wordt fors verminderd door het desinfecteren en gebruik van steriele instrumenten.
  • Beschadiging van een zenuw met daarbij meer pijnklachten als gevolg. Deze complicatie treedt zeer weinig op.
  • Inspuiten van medicatie in een nabij gelegen bloedvat. Dit komt amper voor omdat de positie van de naald gecontroleerd wordt met contrastvloeistof voor er medicijnen ingespoten worden.
  • Seksuele dysfunctie bij mannen. Dit kan voorkomen wanneer er een blokkade aan beide zijden wordt uitgevoerd of wanneer de niet-behandelde zenuw vooraf al niet meer functioneerde. Overleg met uw behandelaar wat de risico’s hier op zijn.