Wat is een nervus intercostalis blokkade?

Een nervus intercostalis blokkade is een pijnbehandeling waarbij de zenuw die tussen twee ribben loopt verdoofd wordt.

Anatomie/Werkingsmechanisme

Onder iedere rib loopt een vaat-zenuwbundel die bestaat uit een slagader, ader  en een zenuw. Deze laatste is de tussenrib- of intercostaal zenuw. De zenuw verloopt vanuit de rug tot aan het borstbeen, 12 zenuwen aan beide zijden. Deze zenuwen verzorgen het gevoel in de rib en de huid rond deze rib. Net onder de rib en de zenuw bevinden zich de longvliezen en de long.
Door de zenuw selectief te verdoven tussen de plaats waar de pijn zich bevindt en wervelkolom wordt het pijnsignaal geblokkeerd. Hierdoor ervaren de hersenen geen pijn in het verdoofde gebied.

Indicatie

Bij de volgende klachten kan een intercostaal blokkade geïndiceerd zijn:

 • letsel/irritatie van de intercostaal zenuw door bijvoorbeeld een operatie aan de longen of afwijkende stand van de wervelkolom
 • aanhoudende pijnklachten bij gebroken rib(ben)
 • druk op de rib door een tumor ter hoogte van de rib, of door een uitzaaiing in de rib.

Contra-indicatie

In een aantal gevallen is het niet veilig genoeg om de behandeling te verrichten en om die reden kan uw behandeld arts afzien van deze behandeling. Redenen hiervoor kunnen zijn:

 • ontsteking van de huid ter hoogte van de punctieplaats, hierbij kan de infectie verder de bloedbaan in verplaatst worden
 • tumor ter hoogte van de punctieplaats, hierbij bestaat de mogelijkheid dat er tumor cellen met de naald op een andere plaats terecht komen
 • gebruik van bepaalde bloedverdunners (via trombosedienst of via cardioloog bij bepaalde hartritmestoornissen). Uw behandeld arts zal met u bespreken of dat uw bloedverdunners voor deze behandeling gestaakt dienen te worden en of er nog andere voorzorgsmaatregelen getroffen moeten worden.
 • indien u slechts 1 (goede) long hebt en aan die zijde ook de blokkade dient plaats te vinden.

Voorbereiding

 • In principe vindt de behandeling plaats in dagbehandeling. Dit wil zeggen dat u slechts enkele uren in het ziekenhuis bent en dat u daarna weer naar huis kunt.
 • De eerste 24 uur na de behandeling dient er iemand bij u in de buurt te zijn welke u in de gaten kan houden voor het geval er een complicatie optreed. Hiervoor dient u, ook als u alleen woont, iemand te vragen die gedurende die tijd voor u kan zorgen.
 • Na de behandeling is het niet toegestaan om een motorvoertuig te besturen en dient u dus een begeleider mee te nemen naar het ziekenhuis welke u thuisbrengt.
 • Indien u bepaalde bovenbesproken bloedverdunners gebruikt dient u deze volgens de afspraken met u behandelend arts te staken. LET OP niet alle bloedverdunners dienen gestaakt te worden, bespreek welke medicatie u gebruikt met uw behandeld arts en welke medicatie u dient te staken.

Behandeling

Voorafgaande aan de blokkade bepaalt u op de polikliniek met de specialist welke zenuw(en) verdoofd dienen te worden. Dit zal altijd slechts aan één zijde van de borstkas per behandeling zijn.

Tijdens de behandeling bent u gewoon wakker. De specialist ontsmet de huid ter plaatse van de punctie en geeft eventueel lokale verdoving. Tijdens de punctie kan de specialist door middel van een echo controleren of de naald in de juiste positie is.
Bij een proefblokkade wordt een verdovingsmiddel rond de zenuw achter gelaten welke enkele uren werkt, indien dit uw klachten doet verminderen zal dit op een volgende behandelafspraak gevolgd worden door een langer werkende behandeling.
Een langdurende blokkade verloopt op dezelfde manier. Behalve een kortwerkend verdovingsmiddel wordt er een ontstekingsremmer achtergelaten, of wordt de zenuw behandeld door middel van bevriezing (punt van de naald sterk gekoeld met vloeibare stikstof) of door stroomstootjes (via een speciale naald waarvan alleen de punt stroomstootjes aan de zenuw geeft).

De behandeling duurt meestal niet langer dan 20 minuten
Tijdens de behandeling zal er op meerdere momenten een gestandaardiseerde checklist met u worden doorgenomen, dit om ervoor te zorgen dat de behandeling veilig verloopt.

Bijwerkingen/complicaties

Zoals iedere behandeling brengt ook de nervus intercostalis blokkade risico’s met zich mee. De proefblokkade en de langdurende blokkade geven zelden ongewenste of blijvende schade. Enkele kortdurende complicaties zijn:

 • Er is een kleine kans op het ontstaan van een bloeding ter hoogte van de blokkade, welke meestal zonder verdere behandeling stopt.
 • De blokkade kan leiden tot een klaplong doordat de longvliezen en de long dichtbij liggen. Indien er sprake is van een klaplong wordt u opgenomen in het ziekenhuis.

Resultaat

Het resultaat van de proefbehandeling wordt door uzelf beoordeeld. In overleg met de specialist wordt bij direct goed resultaat soms dezelfde dag besloten tot een vervolg/langdurige blokkade. Zo niet dan wordt met u het effect van de behandeling met u geëvalueerd in een vervolgafspraak en wordt bij goed resultaat een langdurige blokkade gepland. Hiervoor krijgt u direct na de behandeling een pijnscorelijst meer waarop u uw pijn goed kunt bijhouden.
De langdurige blokkade kan tijdelijk een toename van de klachten geven, waarna de klachten zullen verminderen.