Wat is een plexus coeliacus blokkade?

Deze behandeling kan worden toegepast bij ernstige pijnklachten door een tumor in de bovenbuikorganen, zoals de alvleesklier, maag en lever. Het betreft een blokkade van een zenuwnetwerk in de bovenbuik. Dit zenuwnetwerk wordt in medische termen ‘plexus coeliacus’ genoemd. Bij de meeste patiënten treedt na de blokkade een goede pijnvermindering op.

Voorbereiding

 • De behandeling kan meestal plaatsvinden in dagbehandeling. U verblijft in totaal ongeveer twee uur in het ziekenhuis en kunt daarna naar huis. Woont u alleen, dan is het noodzakelijk dat u iemand vraagt die u gedurende 24 uur kan helpen en in de gaten kan houden.
 • Zorg ervoor dat u naar huis wordt gebracht door een begeleider. U mag na de behandeling beslist niet zelf autorijden!
 • Nuchter zijn voor behandeling
 • Bij gebruik van bloedverdunnende medicijnen (controle trombosedienst) moet het gebruik van deze medicijnen enkele dagen voor de proef- of zenuwblokkade worden gestaakt. Dit mag alleen in overleg met de specialist.
 • Overige medicatie die u gebruikt kan wel gewoon ingenomen worden tenzij de arts dit anders heeft aangegeven.

Behandeling

De behandeling duurt ongeveer een half uur en wordt uitgevoerd onder röntgengeleiding. Met behulp van röntgen wordt het juiste aanprikpunt bepaald, ter hoogte van de laatste en voorlaatste borstwervel. De hoogte van dit aanprikpunt wordt op de huid aangegeven met een pen en de plaats wordt lokaal verdoofd. Onder röntgendoorlichting worden twee naalden via de rug ingebracht aan een zijde van de wervelkolom bij de onderste 2 borstwervels. Als deze op juiste plaats lijken te staan, wordt een contrastvloeistof ingespoten om de positie van de naalden te controleren.  Tevens wordt middels elektrische stroompjes gecontroleerd of de naalden op de juiste plaats staan.
Bij een proefblokkade wordt enkel lokale verdoving toegediend. Bij een langdurige blokkade zal er nadat de lokale verdoving is ingewerkt, de tip van de naald verhit worden.

Bijwerkingen/complicaties

De behandeling wordt zorgvuldig uitgevoerd. Toch bestaat er een geringe kans op de volgende bijwerkingen/complicaties:

 • Het tijdelijk optreden van diarree.
 • Duizeligheid. U kunt de eerste weken na de behandeling bij plotseling rechtop komen even duizelig zijn. Dit is te wijten aan een lagere bloeddruk.
 • Napijn op de plaats waar geprikt is in de rug.
 • Lichte toename van pijn boven de navel, deze verdwijnt meestal na maximaal enkele weken.
 • Problemen of pijn bij de ademhaling. Dit kan ontstaan als tijdens de behandeling het longvlies wordt geraakt. Een controle foto van de longen is dan nodig
 • Overgevoeligheid. Het is mogelijk dat u allergisch bent voor röntgencontrastvloeistof. U krijgt dan last van jeuk, huiduitslag en kortademigheid. In zeldzame gevallen kan dit leiden tot een ernstige bloeddrukdaling.
 • Tintelingen in de benen of in de flank. Dit kan gebeuren als de zenuwwortels vanuit de wervelkolom aangeraakt worden bij het plaatsen van de naald.
 • Dwarslaesie (gedeeltelijke verlamming van beide benen). Dit is een uiterst zeldzame complicatie.

Resultaat

Het resultaat van de blokkade is pas na enkele weken na de behandeling duidelijk. Bij de meeste patiënten treedt na de blokkade een goede pijnvermindering op en kan in overleg met uw pijnarts de pijnstillers worden afgebouwd. Het effect van de behandeling houdt gemiddeld enkele maanden aan en kan zo nodig herhaald worden. In een aantal gevallen is een aanvullende behandeling nodig.