Indicatie

Aan beide kanten van de voorzijde van de lendenwervels ligt een sympathische grensstreng. Deze twee zenuwstrengen maken deel uit van het zenuwstelsel waarop iemand zelf geen invloed kan uitoefenen (het onwillekeurige zenuwstelsel). Dit zenuwstelsel regelt bijvoorbeeld de bloeddruk en de hartslag. De sympathische grensstreng speelt ook een rol bij de ervaring van pijn, en kan pijn in stand houden. Een blokkade van de lumbale sympatische grensstreng is een zenuwblokkade en kan worden toegepast bij:

  • Pijn in het been, waarbij de sympathische grensstreng een rol speelt in het ontstaan of onderhouden van de klachten.
  • Doorbloedingproblemen in een been waarbij de pijn onderhouden wordt door de sympathische grensstreng

De behandeling

De behandeling duurt 15 tot 45 minuten. Op de operatiekamer wordt de huid ontsmet, steriel afgedekt en verdoofd. Vervolgens zullen met behulp van röntgenstraling eerst de ruggenwervels worden opgezocht. Daarna wordt er vanaf de rugzijde een naald tot vlakbij de zenuw ingebracht, waarna er met kleine stroomstootjes en daarna met contrastvloeistof wordt gecontroleerd of de goede plek is bereikt. Eerst wordt door een proefblokkade vastgesteld wat de invloed van deze streng is op de pijn. Als de proefblokkade succesvol is kan tijdens een volgende behandeling een langdurige blokkade van de zenuwstreng worden uitgevoerd met zogenaamde radiofrequente behandeling, waarbij met hitte de grensstreng of zenuwknoopjes worden beschadigd, waardoor veranderingen in de zenuw optreden en pijnprikkels anders worden doorgegeven.

Complicaties

Bij elke medische behandeling bestaat het risico op complicaties. Bij zenuwblokkades is het risico op schade erg klein. Mogelijke complicaties zijn:

  • Een bloeding door het inbrengen van de naald.
  • Een beschadiging aan de grote lichaamsslagader of de holle ader, waardoor een bloeduitstorting kan ontstaan.
  • Impotentie (enkel als beide kanten worden behandeld).
  • Zenuwschade: de kans dat er zenuwschade die langer dan 6 maanden duurt optreedt is 0.015-0.09%.
  • Infectie: het risico hierop is verwaarloosbaar.
  • Een allergische reactie op verdovingsmiddel: ook dit treedt maar zelden op.

Na de behandeling

De behandeling duurt 15 tot 45 minuten. Mogelijk ervaart u een warm gevoel in het been en het been kan gezwollen zijn. Dit wordt veroorzaakt doordat de bloedvaten na de behandeling uit kunnen zetten. Hierdoor kan ook een lage bloeddruk optreden.
Na een proefblokkade kunt u zelf het effect hiervan beoordelen. Soms is het effect direct na de behandeling al duidelijk. Soms duurt het echter langer voordat het effect merkbaar is. Als het effect niet direct duidelijk is krijgt u een pijnscorelijst mee om thuis in te vullen en zal tijdens een volgende afspraak met de specialist worden bepaald of een langdurige blokkade zinvol is.
Als er een langdurige blokkade is uitgevoerd, kan het zijn dat de pijn de eerste weken juist erger wordt. Na deze periode zal verlichting van de pijn optreden.