Indicatie

Het doel van de behandeling is het verminderen van de chronische pijn in de knie door bijvoorbeeld artrose. Als deze chronische kniepijn, onvoldoende reageert op de gebruikelijke behandeling (zoals fysiotherapie, medicatie, gewichtsreductie) kunnen patiënten in aanmerking komen voor een nervus genicularis blokkade.

Wat is een nervus genicularis blokkade?

De nervi geniculari zijn vier zenuwen die het gevoel in het kniegewricht verzorgen. Bij een nervus genicularis blokkade worden drie geniculaire zenuwen rondom de knie verdoofd waardoor ze geen pijnsignalen meer door kunnen geven aan de hersenen.
Meestal wordt eerst een proefblokkade verricht. Hierbij wordt rondom de zenuwen een lokale verdoving gegeven om te beoordelen of deze een rol spelen in uw pijnklachten.
Om voor een langere periode pijnprikkels naar de hersenen te verminderen kan een gepulseerde radiofrequente (PRF) behandeling worden uitgevoerd; hierbij wordt een elektrisch veld rondom de zenuw gecreëerd waardoor de zenuw pijnprikkels minder goed doorstuurt naar de hersenen. Of een radiofrequente (RF) behandeling waarbij middels verhitting de zenuwen worden behandeld.

Behandeling

De behandeling gebeurt in dagbehandeling in een behandelkamer. Aldaar gaat u zo comfortabel mogelijk op uw rug liggen. De procedure vindt zonder sedatie of narcose plaats.

Proefblokkade

Om te beoordelen of de nervi geniculari een rol spelen in uw kniepijn, wordt vaak eerst een proefblokkade gedaan.
De knie wordt steriel afgedekt en middels echo- en/of röntgenbeelden wordt de exacte plaats van de blokkade bepaald. Er wordt lokale huidverdoving toegediend, waarna de naalden zo dicht mogelijk bij de drie zenuwen geplaatst worden. Meestal wordt daarna de positie van de naald gecontroleerd door middel van stimulatie met een lage dosering stroom. De positie is goed als u tintelingen of kriebels in het gebied van de zenuw voelt. Nu kan de lokale verdoving toegediend worden, waardoor de zenuwen kortdurend geblokkeerd worden. Indien dit goed resultaat oplevert kan een vervolgafspraak worden ingepland voor langdurige blokkade.

Langdurige pijnbehandeling met gepulseerde radiofrequente (PRF) of radiofrequente (RF) blokkade

De behandeling is gelijkaardig aan de proefblokkade. Wederom zal middels echo- en/of röntgenbeelden de exacte plaats van de blokkade worden bepaald. Als de naalden op de juiste plaats staan, zullen de drie zenuwen verdoofd worden. Daarna zullen gedurende enkele minuten stroomstootjes door de tip van de naald worden gegeven (PRF) of de naalden verhit worden (RF). Hierdoor treden veranderingen op in de zenuw waardoor deze pijnprikkels verminderd doorgeeft naar de hersenen.

Bijwerkingen en complicaties

  • Na een proef- of langdurige zenuwblokkade kunnen de eerste weken de bestaande pijnklachten verergeren. Tevens kunt u napijn ervaren ter hoogte van de injectieplaats.
  • Er kunnen bijwerkingen optreden van de lokale verdoving (zoals een allergische reactie). Dit is een zeer zeldzame bijwerking.

Resultaat

Afhankelijk van het succes van een proefblokkade wordt besloten om over te gaan tot een langwerkende blokkade. De blokkade begint pas na enkele weken (gemiddeld 2-4) effect te hebben. Om te beoordelen of deze behandeling voor u effect heeft gehad, wordt daarom na ongeveer zes tot acht weken een controleafspraak met u gemaakt.