Afdeling Anesthesiologie, Pijn en Palliatieve geneeskunde
Radboudumc
Huispost 717
Pijnbehandelcentrum
Postbus 9101, 6500 HB Nijmegen
emailadres pipa@umcn.nl