Wat is een ganglion stellatum blokkade

Een ganglion is een zenuwknoop waarin een verschillende zenuwbanen tezamen komen die belangrijk zijn voor de aansturing/verwerking van signalen in een bepaald gebied van het lichaam. Het ganglion stellatum ligt laag in de hals naast de zevende nekwervel aan de linker- en rechterzijde en is betrokken bij sommige vormen van pijn in de nek, de schouder, de kaak en de arm. Door blokkade van dit ganglion kan men de pijn verminderen, de volgende blokkade kunnen u worden voorgesteld: 1) proefblokkade, waarbij de zenuwknoop tijdelijk wordt verdoofd met een kortwerkende pijnstiller om te kijken of de pijn inderdaad beïnvloed kan worden door behandeling van deze zenuwknoop. 2) RF-behandeling, waarbij de zenuwknoop met radiofrequente stroom wordt verwarmd, waardoor de pijngeleiding voor langere tijd wordt onderbroken.

Indicatie

Deze behandeling kan worden gedaan bij sommige vormen van pijn in de onderkaak, nek, schouder en arm, bijvoorbeeld: pijn door vaatlijden en complex regionaal pijnsyndroom. Daarnaast kan een ganglion stellatum blokkade worden verricht bij menopauzale opvliegers.

Behandeling

De behandeling gebeurt in dagbehandeling. Voor de interventie kunt u zich omkleden en een operatiehemd aantrekken. Soms wordt een infuus geplaatst, opdat indien nodig extra medicijnen kunnen worden toegediend. Tijdens de interventie word de juiste plaats van de blokkade bepaald met het röntgenapparaat of Echo-apparatuur. Deze plaats wordt gemarkeerd met een stift op de huid. De hartfrequentie en uw zuurstofgehalte in het bloed worden tijdens de behandeling gecontroleerd. De huid wordt plaatselijk verdoofd waarna de pijnspecialist onder röntgendoorlichting of Echo-apparatuur de naald op de juiste plaats brengt. Ook wordt er wat contrastvloeistof ingespoten om de positie van de naald goed te zien. Hierna worden er door de naald kleine elektrische stroompjes bij het ganglion gegeven. U voelt hierbij een prikkelend gevoel. Als U dit voelt, moet u dit tegen de behandelend pijnspecialist zeggen en niet wachten tot dit gevoel pijnlijk wordt. De pijnspecialist zal u vragen waar u de tintelingen voelt. Staat de naald op de goede plaats dan wordt er één van de behandelingen gegeven om het ganglion te blokkeren. Dit is niet erg pijnlijk. In de uren na de blokkade werkt de verdoving nog die tijdens de procedure is gegeven. Na een ganglion stellatum blokkade kan er napijn optreden, die enkele weken kan duren en vanzelf verdwijnt. Het resultaat van de behandeling kan in het geval van een proefblokkade beoordeeld worden in de uren na de behandeling. Het kan dagen tot weken duren voordat het effect van een blokkade optimaal is.

Bijwerkingen/complicaties

Bijwerkingen bij de ganglion stellatum blokkade zijn heel zeldzaam.

  • Elke prik geeft een klein risico op een bloeding of een infectie. Dit komt zelden voor.
  • In uiterst zeldzame gevallen kan de naald door het longvlies heen gaan en er een klaplong optreden. Als dit optreedt moet dit direct in het ziekenhuis behandeld worden.