Algemeen

Interventionele behandelingen staan ook wel bekend als pijnblokkades.
Het doel van de behandeling is de zenuw die de pijnprikkel geleidt zodanig te beïnvloeden dat de pijnprikkel niet meer kan worden doorgegeven aan de hersenen. De specialist probeert eerst door één of meer proefblokkades (lokale anesthesie) vast te stellen welke zenuw de pijn geleidt. Na een geslaagde (positieve) proefblokkade vermindert de pijn tijdelijk.
Nadat de pijn geleidende zenuw is opgespoord, kan een definitieve zenuwblokkade worden uitgevoerd. Dit wordt gedaan door verhitting, koude (vriezen), of met een speciale vloeistof. Een definitieve zenuwblokkade kan langere tijd pijnvermindering geven en zo nodig worden herhaald als de pijn toch terugkeert.
Het is niet mogelijk meer proefblokkades op dezelfde dag uit te voeren. Ook de combinatie proefblokkade/definitieve zenuwblokkade is niet mogelijk.
De specialist streeft ernaar de tijd tussen de proefblokkades en de definitieve zenuwblokkade zo beperkt mogelijk te houden.

Voorbereiding

  • De behandeling kan meestal plaatsvinden in dagbehandeling. U verblijft in totaal minstens twee uur in het ziekenhuis en kunt daarna naar huis. Woont u alleen dan is het noodzakelijk dat u iemand vraagt die u gedurende 24 uur kan helpen en in de gaten kan houden.
  • Zorg ervoor dat u naar huis wordt gebracht door een begeleider. U mag na de behandeling beslist niet zelf autorijden! Maak eventueel gebruik van een rolstoel die u gratis bij de hoofdingang kunt meenemen.
  • In de regel kunt u gewoon eten en drinken en uw medicijnen innemen
  • In verband met de röntgenstraling is het belangrijk te weten of u zwanger bent. De straling kan schadelijk zijn voor het ongeboren kind. Als u zwanger bent of een vermoeden daarvan heeft, meld dit dan bij de verpleegkundige/arts.
  • Bij gebruik van bloed-verdunnende medicijnen (controle trombosedienst) moet het gebruik van deze medicijnen enkele dagen voor de proef- of zenuwblok- kade worden gestaakt. Dit mag alleen in overleg met de specialist.
  • Bent u overgevoelig voor jodium, pleisters, contrast- of anesthesievloeistof, meld dit dan bij de arts of verpleegkundige.
  • Indien u op de dag van de behandeling koorts of geen pijn heeft neem dan telefonisch contact op met de polikliniek Pijnbehandeling.

Risico’s

Elke medische behandeling brengt risico’s met zich mee. De behandeling voor een proefblokkade of een definitieve zenuwblokkade leidt zelden tot ongewenste, blijvende schade. De pijnspecialist overlegt met u als de behandeling voor u bijzondere risico’s met zich meebrengt.
Na de behandeling
Na afloop van de behandeling komt u terug in de voorbereidingsruimte. De proef- blokkade of zenuwblokkade duurt vijftien minuten tot drie kwartier.
Na een proefblokkade of definitieve zenuwblokkade kan tijdelijk krachtverlies en uitval van gevoel optreden. Daarom is het belangrijk dat u met begeleiding naar het ziekenhuis komt. Ook is het raadzaam in het ziekenhuis gebruik te maken van een rolstoel (zie onder ‘Voorbereiding’).