Na een consult bij de pijnbehandelaar kan het zijn dat wordt geadviseerd om te starten met pijnmedicatie.
Afhankelijk van de soort pijn die u heeft zal de pijnbehandelaar specifieke pijnmedicatie voorschrijven. Zo is er bijvoorbeeld andere pijnmedicatie voor zenuwpijn en voor pijn door weefselschade.

Pijnmedicatie is er op gericht om uw pijn te reduceren en u beter te laten functioneren. Als er medicatie wordt opgestart, zal u nadien enkele malen een telefonisch consult krijgen bij de physician assistant, die opvolgt of deze het gewenste effect heeft. Het is belangrijk dat u dan goed aangeeft wat voor effect de pijnmedicatie bij u heeft op de pijn, maar ook of er ongewenst bijwerkingen zijn. In het begin van opstarten van pijnmedicatie moet deze namelijk nog ingesteld worden op de voor u juiste dosering. Anderzijds kan het ook zijn dat er te veel bijwerkingen zijn en u ander medicament krijgt voorgeschreven.

Sommige medicamenten hebben een invloed op de rijvaardigheid, uw arts bespreekt met u de leefregels hieromtrent.