Discografie is een onderzoek van de tussenwervelschijf of -schijven om de oorzaak van pijnklachten te vinden. Deze diagnostische behandeling vindt slechts plaats in enkele centra in Nederland en kan eventueel gecombineerd worden met een andere interventie.

Algemeen

Tussenwervelschijven zitten tussen de wervellichamen. Zij geven de rug beweeglijkheid en zorgen voor demping van de wervelkolom. Als er scheurtjes ontstaan in de wand van de tussenwervelschijf kan dat pijnklachten geven. Door middel van een discografie wordt nagegaan of, en in welke mate, tussenwervelschijven beschadigd zijn en of dit de oorzaak zou kunnen zijn van de pijnklachten.

Voorbereiding

 • Het is belangrijk dat u op de dag van het onderzoek nuchter bent, anders kan het onderzoek niet plaatsvinden. Houdt u zich daarom strikt aan de volgende regels:
  • Eten: tot zes uur voor het tijdstip waarop u zich meldt mag u een lichte maaltijd gebruiken.
  • Drinken: tot twee uur voor het tijdstip waarop u zich meldt, mag u alleen nog een kleine hoeveelheid water drinken.
  • Medicijnen: tot 60 minuten voor het onderzoek kunt u uw eigen medicijnen met een slokje water innemen.
 • De behandeling kan meestal plaatsvinden in dagbehandeling. U verblijft in totaal enkele uren in het ziekenhuis en kunt daarna naar huis. Woont u alleen? Vraag dan iemand die u gedurende 24 uur kan helpen en in de gaten kan houden.
 • Zorg ervoor dat u naar huis wordt gebracht door een begeleider. Door de toegediende medicatie kan uw reactievermogen verminderd zijn, daarom mag u de dag van het onderzoek niet actief deelnemen aan het verkeer.
 • In verband met de benodigde röntgenstraling  om de behandeling veilig uit te voeren, is het belangrijk te weten of u zwanger bent. Deze straling kan schadelijk zijn voor het ongeboren kind. Als u zwanger bent of een vermoeden daarvan heeft, meld dit dan zo snel mogelijk bij de verpleegkundige of arts. 
 • Als u bloedverdunners gebruikt (zoals Marcoumar of Acenocoumarol) waarvoor u onder controle bent bij de trombosedienst, moet u hier (in overleg met uw behandelend arts en trombosedienst) een aantal dagen voor het onderzoek mee stoppen, eventueel met overbrugging van onderhuidse Fraxiparine injecties.
 • Als u bloedverdunners gebruikt buiten de trombosedienst om (zoals Acetylsalicylzuur, Persantin, Plavix, Dabigatran, Rivaroxaban, Apixabandan), dan zal uw behandelend arts u vertellen of u tijdelijk moet stoppen met deze medicijnen.
 • Bent u overgevoelig voor jodium, pleisters, contrast- of anesthesievloeistof, meld dit dan bij de arts of verpleegkundige.

Het onderzoek

U wordt in bed opgehaald op de verkoeverkamer waarna u naar de behandelkamer wordt gebracht. Na het doornemen van een korte checklist om te kijken of alles klopt, moet u op uw buik op de onderzoekstafel gaan liggen. U wordt aan de monitor gekoppeld via bedrading om het hart en longen in de gaten te houden. Op de verkoeverkamer krijgt u een infuus. Via het infuus krijgt u pijnstilling en een antibioticum toegediend via het infuus (ter voorkoming van infecties).
Per onderzochte tussenwervelschijf wordt er een naald geplaatst in de rug. Via een röntgenbuis wordt er gecontroleerd of de naald op de juiste plaats staat. Via de naald wordt er vervolgens contrastvloeistof in de tussenwervelschijf gespoten. Dit kan de voor u bekende pijnklachten opwekken of verergeren. Zodra dit gebeurt, geeft u dit aan. Direct na het inspuiten van de contrastvloeistof worden er röntgenfoto’s gemaakt. Als dit klaar is, wordt het infuus stopgezet. Vervolgens verblijft u korte tijd op de verkoeverkamer om goed wakker te worden, waarna u weer teruggaat naar de afdeling van het pijncentrum. De behandeling zelf duurt ongeveer vijftien minuten.

Bijwerkingen

De meeste patiënten ervaren vlak na de ingreep een toename van de bekende pijn in de rug. U kunt hiervoor een pijnstiller innemen. Dit wordt van tevoren aan u voorgeschreven. De pijn neemt doorgaans snel weer af.

Complicaties

De kans op complicaties is zeer klein, maar staan voor de volledigheid hieronder vermeld. Als u een van onderstaande klachten bemerkt, neem dan zo spoedig mogelijk contact op met uw behandelend arts.

 • Er kan een infectie van de tussenwervelschijf optreden. Dit uit zich in koorts en pijn en mogelijk roodheid rondom de plek op de rug waar geprikt is. Om dit te voorkomen wordt er voorafgaand aan het onderzoek een antibioticum toegediend.
 • Er kan een bloeding ter hoogte van de injectieplaats ontstaan.
 • Er kan een allergische reactie optreden op contrastvloeistof of een van de medicijnen. Ernstige reacties zullen zich uiten tijdens de opname en meteen worden behandeld. Een allergische reactie die ook later kan optreden is huiduitslag. Huiduitslag kan doorgaans geen kwaad en dit kunt u ook bij het volgende polibezoek melden.

Resultaat

Zodra de foto’s zijn beoordeeld, zal uw arts zijn bevindingen met u bespreken tijdens een volgend polibezoek. U krijgt hiervoor een afspraak van de verpleegkundige. Afhankelijk van de bevindingen zal er wel of geen afspraak worden gemaakt voor een behandeling van één of meerdere tussenwervelschijven.