Wat is een blokkade van het ganglion Sphenopalatinum?

Het ganglion (zenuwknoop) bevindt zich naast de kaakholte aan de buitenzijde, naast/achter de neus. Het ganglion sphenopalatinum kan een rol spelen in diverse pijnklachten in het aangezicht. Blokkade van het ganglion kan onder andere worden toegepast bij clusterhoofdpijn, atypische aangezichtspijn en aandoeningen aan het oog waarbij medicamenteuze therapie geen effect meer heeft. Met deze behandeling proberen we pijnsignalen vanuit het ganglion te blokkeren.

Behandeling

De behandeling duurt ongeveer een half uur en wordt uitgevoerd onder röntgengeleiding. U krijgt een infuus en uw zuurstofgehalte, pols en eventueel bloeddruk worden gecontroleerd. Het ganglion wordt benaderd via de wang. Door middel van de röntgenbeelden worden het juiste aanprikpunt bepaald, wat wordt afgetekend met een stift. Hierna wordt het gezicht deels gedesinfecteerd met roze vloeistof. Hierna wordt een steriele doek geplaatst. De huid wordt plaatselijk verdoofd, waarna gestart wordt met het plaatsen van de naald. Het bepalen van de naaldpositie gebeurt onder röntgendoorlichting. Als de naald op de juiste plaats lijkt te staan wordt dit getest middels kleine stroompjes, waarbij aan u wordt gevraagd aan te geven waar u deze voelt. Nadien wordt er lokale verdoving achtergelaten en wordt gestart met de behandeling middels radiofrequente stroom.

Bijwerkingen/complicaties

De behandeling wordt zorgvuldig uitgevoerd. Toch bestaat er een geringe kans op de volgende complicaties:

  • Droogheid van het oog.
  • Verminderd gevoel in het verhemelte, verdwijnt gewoonlijk na 6 - 8 weken.
  • Neusbloeding.
  • Zwelling wang als gevolg van een bloeduitstorting.  
  • Overgevoeligheid. Het is mogelijk dat u allergisch bent voor röntgen¬contrastvloeistof. U krijgt dan last van jeuk, huiduitslag en kortademigheid. In zeldzame gevallen kan dit leiden tot een ernstige bloeddrukdaling.
  • In zeldzame gevallen uitval van de aangezichtzenuw die het gevoel verzorgt in de bovenkaak, lip, tanden, neus, gehemelte.
  • Hersenvliesontsteking (zeldzaam).

Resultaat

Na de behandeling kan er gedurende enkele weken napijn optreden. Het resultaat van de blokkade is pas enkele weken na de behandeling duidelijk. Bij de meeste patiënten treedt na de blokkade een goede pijnvermindering op en kan in overleg met uw pijnarts de pijnstillers worden afgebouwd. Het effect van de behandeling houdt gemiddeld enkele maanden aan en kan zo nodig herhaald worden. In een aantal gevallen is een aanvullende behandeling nodig.