Indicatie

Bij de volgende vormen van pijn is een cryoblokkade zinvol:

  • Pijn die wordt veroorzaakt door een overgevoelige zenuw
  • Pijnlijke zenuwknobbel (neurinoom)
  • Tijdelijke onderbreking van een pijngeleidende zenuw (bijvoorbeeld bij schouderklachten)
  • Deze pijnlijke plaatsen kunnen overal in het lichaam voorkomen.

Behandeling

Op verzoek van de pijnspecialist wijst u precies de plek aan waar u de pijn voelt. Nadat de huid is gedesinfecteerd, zoekt de pijnspecialist de zenuw op met behulp van echografie. Hiermee kan de pijnspecialist tevens de naald goed zien als deze naar de pijnlijke zenuw gaat, wat het risico op complicaties verkleint. Als de holle naald op de juiste plaats staat, vlakbij de pijnlijke zenuw, spuit de pijnspecialist een lokaal verdovend middel in. Door deze holle naald wordt een vriesstaafje opgeschoven en vindt de bevriezing plaats. De behandeling duurt vijftien tot twintig minuten. 

Complicaties/bijwerkingen

  • Direct na de behandeling kan napijn optreden op de plaats van de behandeling . Dit kan soms enkele weken duren. U kunt hiervoor een pijnstiller nemen.
  • Lokale ontstekingsreactie (dit is zeldzaam)
  • Langdurige zenuwpijn (dit is uiterst zeldzaam)
  • Blauwe plek of bloeding op de plek van de prik; doordat cryotherapie vaak een oppervlakkige behandeling is. U kunt de plek afdrukken of ijs op de prikplaats leggen.

Tenslotte

Afhankelijk van het effect kan deze behandeling worden herhaald als de pijn weer terugkeert. Zorg ervoor dat u na de behandeling naar huis wordt gebracht door een begeleider.