Wat is chordotomie

Bij een percutane chordotomie wordt er een blokkade in het ruggenmerg verricht in de zenuwbaan die de pijn geleidt. Het is een goede behandeloptie wanneer de pijn zich in één lichaamshelft bevindt, aanwezig is onder het niveau van de schouder en onvoldoende reageert op behandeling met medicijnen. De oorzaak van de pijn is meestal kanker, waarbij er een levensverwachting korter dan een jaar is.

Voorbereiding

Omdat u tijdens de procedure slaapmiddel krijgt, moet u nuchter zijn. Het houdt in dat u vanaf middernacht niets meer mag eten, en tot twee uur voor de procedure alleen maar helder vloeibaar mag drinken (water, thee, aanmaaklimonade). Na de procedure blijft u nog een nachtje in het ziekenhuis.

Behandeling

De procedure zal op een operatiekamer plaatsvinden onder steriele omstandigheden. U krijgt een infuus waarover een slaapmiddel en/of pijnstilling toegediend kan worden. Daarnaast worden de hartslag, bloeddruk en zuurstofgehalte gecontroleerd.
U ligt tijdens de behandeling op uw rug waarbij uw hoofd met een pleister enigszins vastgeplakt zal worden. Het is namelijk belangrijk dat u enige tijd stil kunt  liggen. Aan de tegenovergestelde zijde van de pijnklachten wordt de huid gedesinfecteerd en komt er een steriele doek overheen. De huid wordt lokaal verdoofd, dit gebeurd hoog in de hals.
Daarna zal de naald worden ingebracht, steeds gecontroleerd door röntgenfoto’s. Door via deze naald contrastmiddel in te spuiten, kan op röntgenfoto’s de plaats van de naald en het ruggemerg worden gezien. Soms wordt er een tweede naald ingebracht om (nu het ruggemerg zichtbaar is) de juiste zenuwbaan voor pijngeleiding te vinden. Deze zenuwbaan zal door zeer kortdurende verhitting van de naald worden onderbroken. Soms kan er een enigszins veranderd gevoel zijn aan de kant van het lichaam waar de pijn ook aanwezig is, maar het doel is uiteindelijk pijnvermindering te bereiken.


Na de behandeling wordt u naar de verkoeverkamer (uitslaapkamer) gebracht. Wanneer er geen bijzonderheden zijn, wordt u met goedkeuring van de pijnspecialist naar de afdeling gebracht.

Bijwerkingen/complicaties

Hoewel de procedure zorgvuldig zal worden uitgevoerd; is er een kans dat er bijwerkingen/complicaties kunnen optreden, zoals:

 • hoofd- en nekklachten
 • problemen met plassen, waardoor u mogelijk een (tijdelijke) blaaskatheter nodig heeft
 • krachtsverlies in de benen door zwelling (oedeem) rond het ruggenmerg. Hiervoor kan het zijn dat u tijdelijk met medicijnen moet worden behandeld (dexamethason)
 • problemen met de ademhaling
 • het ontstaan of op de voorgrond treden van andere pijn
 • allergische reactie op het röntgencontrast, waarbij jeuk, huiduitslag en kortademigheid kan optreden.

Meestal zijn deze bijwerkingen tijdelijk van aard.

Na de behandeling

Indien het gewenste resultaat wordt bereikt, zult binnen enkele uren effect van de behandeling zien. Uw pijnmedicatie zal worden afgebouwd onder begeleiding van de pijnarts. Wanneer er geen complicaties zijn opgetreden mag u in de volgende dagen naar huis.

Indien een van de volgende dingen voorkomt, neem dan contact op met uw specialist:

 • Infectie (roodheid, zwelling, pus, pijn en /of warme huid bij de insteekopening
 • Toename pijnklachten
 • Hoofdpijn
 • Ademhalingsproblemen
 • Niet verbeterende krachts- en/of gevoelsverlies
 • Blijvende urineproblemen