Wat is een PENG-blokkade?

Rondom de heup ligt een netwerk van zenuwen die via het ruggenmerg gevoelssignalen doorgeven aan de hersenen. Tijdens de behandeling brengen we met een lokale verdovende vloeistof een blokkade aan in dit zenuwnetwerk van de heup. Hierdoor worden pijnsignalen voor een langere tijd niet meer doorgegeven. De soort verdovende vloeistof die wordt gebruikt, hangt af van het doel en de gewenste duur van de behandeling.

Indicatie

Een pericapsulaire zenuwgroep (PENG) blokkade is een behandeling die we toepassen als pijnstilling voor een gebroken heup. Deze behandeling kan gedaan worden ter overbrugging naar een operatie of indien een operatie niet mogelijk is.

Voorbereiding

De behandeling vindt plaats in dagbehandeling of tijdens uw opname in het ziekenhuis. Indien de blokkade in dagbehandeling plaatsvindt, verblijft u ongeveer 2 uur in het ziekenhuis. Daarna mag u naar huis. Zorg er voor dat iemand u begeleidt van en naar de behandeling. Als u alleen woont is het belangrijk dat er iemand 24 uur bij u blijft om te helpen.
Laat het ons weten als u bloedverdunnende/antistolling medicatie gebruikt. Afhankelijk van de soort en de reden van gebruik, kan het zijn dat uw behandelend arts u vraagt tijdelijk te stoppen met dit medicijn of u vraagt een andere bloedverdunner te gebruiken voorafgaand aan de blokkade. Dit gebeurt altijd in overleg met uw arts.
Laat het ook weten indien uw medicatie recent gewijzigd is, als u koorts heeft, of als u overgevoelig bent voor jodium, pleisters, lokale verdovende vloeistof of een ander medicijn.

De behandeling

Na het doornemen van een korte checklist om te kijken of alles klopt, gaan we starten met de behandeling. Tijdens de behandeling ligt u op uw rug en worden uw hartslag, bloeddruk en zuurstofgehalte in het bloed in de gaten gehouden. De behandeling duurt ongeveer 15-30 minuten en wordt gedaan onder geleide van echografie. Met behulp van echografie wordt de juiste locatie opgezocht. Vervolgens wordt een naald ingebracht vlakbij de zenuwen en de verdovende vloeistof ingespoten. Het kan zijn dat er nadien nog een röntgenfoto wordt gemaakt ter controle. Na de ingreep blijft u nog ongeveer 30-60 minuten voor controle op de nazorg, ter beoordeling of er effect is van de blokkade en of er bijwerkingen optreden.

Resultaat

Bij de meeste patiënten treedt er direct na de blokkade al een goede pijnvermindering op. De duur van de pijnstilling varieert en kan zijn van enkele dagen tot een aantal maanden. Dit hangt af van welke vloeistof er gebruikt is. Het kan zijn dat er eerst een kortwerkende verdovende vloeistof ingespoten wordt om te kijken of het juiste effect bereikt wordt, waarna een stof wordt ingespoten met een langdurige werking. Door deze blokkade hoeven er minder pijnstillende medicijnen gegeven te worden.

Bijwerkingen en complicaties

Ondanks dat de behandeling zorgvuldig wordt uitgevoerd, is er een kleine kans dat er bijwerkingen of complicaties optreden. Deze kunnen zijn:

  • Bloeduitstorting op de prikplek
  • Infectie (zeldzaam). Krijgt u koorts, neem dan direct contact op met uw pijnspecialist, medisch specialist of huisarts.
  • Doof gevoel in een deel van het bovenbeen.
  • Verminderde kracht in het been. In principe worden alleen de gevoelszenuwen uitgeschakeld, maar er is een kleine kans dat ook de krachtzenuwen uitgeschakeld worden (afhankelijk van de soort vloeistof is dit wel of niet tijdelijk).
  • Overgevoeligheid. Het is mogelijk dat u allergisch bent voor de verdovende vloeistof. U kunt dan last krijgen van jeuk, huiduitslag en/of kortademigheid.

Indien er een corticosteroïd wordt ingespoten, kunt u last krijgen van opvliegers. Als u suikerziekte heeft en een corticosteroïd krijgt ingespoten, kunnen de glucosewaarden de eerste dagen na de behandeling verhoogd zijn.