Wat is de poorttheorie

De poorttheorie is een begrip dat ontstaan is in 1965. Om de poorttheorie te snappen, is het belangrijk dat het basismechanisme van pijn duidelijk is. Als een pijnlijke prikkel binnenkomt, gaat het eerst via zenuwen naar het ruggenmerg. Het ruggenmerg stuurt dan de prikkel door naar het brein. Als de prikkel het brein bereikt heeft, dan pas wordt pijn gevoeld.

Onderzoekers kwamen erachter dat andere binnenkomende prikkels deze pijnprikkels kunnen wijzigen. Dit is te vergelijken met een poort die open en dicht gaat. Als de poort van een onschadelijke prikkel open gaat, dan gaat de poort van de pijnlijke prikkel dicht, zodat deze niet meer naar de hersenen gaat en de pijn niet gevoeld wordt. Daarom heet dit ook wel de poorttheorie.

Pijn verminderen met de poorttheorie

Hoe kunnen we deze poorttheorie nou gebruiken om onze eigen pijn te verminderen? Gebruik zelf niet-pijnlijke prikkels als je pijn hebt! Hier een voorbeeld: je stoot je hoofd tegen het plafond. Dit kan erg zeer doen. Als je er vervolgens over begint te wrijven, dan neemt de pijn af. Het wrijven sluit de poort van de pijnprikkel. Daardoor komt de pijnprikkel niet in de hersenen aan en kan de pijn dus verminderen.