Wat is een zenuwblokkade van de nervus cutaneus femoralis lateralis?

De nervus cutaneus femoralis lateralis is een zenuw die langs het bekken naar het been loopt. Als deze zenuw bekneld (zie afbeelding) of beschadigd raakt (bijvoorbeeld door een ongeluk of suikerziekte) kunnen pijnklachten ontstaan.

Als behandelingen zoals afvallen of medicatie niet genoeg resultaat hebben, kan in overleg met uw pijnarts gekozen worden voor een zenuwblokkade.
Meestal wordt eerst een proefblokkade uitgevoerd, ook wel ‘lokale infiltratie’ genoemd. Hierbij wordt een lokale verdoving zoals een ontstekingsremmer (corticosteroïd) achtergelaten rondom de zenuw.
Een andere manier van blokkade is met behulp van kleine stroomstootjes, dit wordt gepulseerde radiofrequente behandeling (PRF) genoemd. Hierbij wordt een elektrisch veld rondom de zenuw gecreëerd waardoor de zenuw pijnprikkels minder goed doorstuurt naar de hersenen.

Indicaties

Voorbereiding

U mag voor de behandeling eten en drinken zoals u gewend bent. Als u bloedverdunners gebruikt, mag u deze over het algemeen doorgebruiken. Draag makkelijk zittende kleding.
De procedure vindt plaats op een behandelkamer. Aldaar gaat u zo comfortabel mogelijk op uw rug liggen, eventueel met een kussen onder uw knieën. De procedure vindt zonder sedatie of narcose plaats.

Behandeling

Met behulp van een echo-apparaat wordt de zenuw in beeld gebracht en de naald zo dicht mogelijk bij de zenuw geplaatst. Meestal wordt nadien de positie van de naald gecontroleerd door middel van stimulatie met een lage dosering stroom. De positie is goed als u tintelingen/kriebels in het gebied van de zenuw voelt.
Nu kan de lokale verdoving (al dan niet in combinatie met corticosteroïden) toegediend worden. Bij de PRF-behandeling vindt gedurende enkele minuten stimulatie van de zenuw plaats. De totale behandeling, inclusief voorbereiding en lokalisatie van de zenuw, neemt zo’n 15 tot 30 minuten in beslag.
Na de behandeling neemt u plaats in de wachtkamer ter controle. Als u zich goed blijft voelen, mag u naar huis. Houdt u er rekening mee dat u na de procedure niet zelf mag deelnemen aan het verkeer!

Bijwerkingen/complicaties

De behandeling wordt zorgvuldig uitgevoerd. Toch bestaat een geringe kans op de volgende bijwerkingen/complicaties:

  • Napijn ter hoogte van de injectie-plaats of in het gebied van de zenuw. Deze napijn is vaak goed te behandelen met een lage dosering pijnstillers (paracetamol) en vermindert binnen enkele dagen.
  • Tijdelijk doof gevoel van het behandelde gebied. Dit kan enkele uren aanhouden.
  • Bij het gebruik van corticosteroïden kunnen opvliegers optreden en bij vrouwen kan de menstruatiecyclus korte tijd verstoord raken. Bij patiënten met suikerziekte kan de bloedsuikerspiegel de eerste dagen hoger zijn dan normaal.
  • Er kan een bloeduitstorting ontstaan wanneer er een bloedvat is geraakt. Door het gebruik van een echo-apparaat komt dit zelden voor.
  • Op de plaats van de injectie kan in zeldzame gevallen een infectie optreden.
  • Er kunnen bijwerkingen optreden van de lokale verdoving (zoals een allergische reactie). Ook dit is een zeer zeldzame bijwerking.

Resultaat

Bij het gebruik van lokale verdoving kan de pijn een kwartier na de behandeling al verminderen en blijft dit dezelfde dag merkbaar (maximaal 1 tot 2 dagen). Hierna komt de pijn terug. Het is belangrijk tijdens een proefblokkade om te beoordelen of de pijn waar u last van heeft minder is. Als de pijn minder is, spreken we van een positief effect van de proefblokkade en speelt de verdoofde zenuw (met grote kans) een rol in uw pijnklachten.

De werking van de ontstekingsremmer en PRF kan pas na enkele weken beoordeeld worden omdat het enige tijd duurt voordat deze werkzaam is. Vier tot zes weken na de behandeling volgt een evaluatie van de zenuwblokkade met uw pijnarts. Dan zal het verdere beleid besproken worden.
Bij circa 60-70% van de patiënten treedt met deze behandeling een goede pijnvermindering op. De duur van het effect is variabel van enkele maanden tot jaren. Zo nodig kunnen de behandelingen herhaald worden, afhankelijk van het effect en de duur hiervan.