Wat is cervicale facetpijn?

Cervicale facetpijn is nekpijn die veroorzaakt wordt vanuit de facetgewrichten van de nek. Facetgewrichten zijn de kleine gewrichten aan de achterzijde van de wervellichamen die samen met de tussenwervelschijf de wervels met elkaar verbinden. Zij zorgen er voor dat de wervels ten opzichte van elkaar kunnen bewegen. Bij een deel van de mensen met nekpijn zijn deze gewrichten een oorzaak van de klachten.

Symptomen

De meest voorkomende klacht is pijn aan een kant in de nek (links of rechts). Er zijn 7 nekwervels, waarbij pijnlijke facetgewrichten een typisch uitstralingspatroon geven.

  • Bovenste facetgewrichten: pijn hoog in de nek en het achterhoofd tot oorhoogte.
  • Middelste facetgewrichten: pijn in het midden van de nek.
  • Onderste facetgewrichten: pijn laag in de nek en het schouderblad.

Over het algemeen straalt de pijn niet uit voorbij de schouder. De pijn kan in rust en/of bij bewegen aanwezig zijn. Als beweging  beperkt of pijnlijk is, is dit meestal draaien van het hoofd en het naar achteren buigen van het hoofd.

Oorzaken en risicofactoren

Klachten kunnen ontstaan door ontsteking, beschadiging of slijtage van de facetgewrichten. Het is echter niet zo dat slijtage altijd klachten geeft. In sommige gevallen kan er geen duidelijke oorzaak vastgesteld worden.

Diagnose

Lichamelijk onderzoek kan bijdragen om vast te stellen op welk niveau van de nek de problemen spelen. Een röntgenfoto draagt niet bij aan het stellen van de diagnose cervicale facetpijn. Wel kan de mate van slijtage hiermee ingeschat worden. Dit geldt ook voor CT of MRI-onderzoek. De arts zal deze indien nodig aanvragen.

Behandeling

De behandeling zal in eerste instantie bestaan uit fysiotherapie. Met name fysio- en oefentherapie, gericht op zelf oefeningen uitvoeren in de thuissituatie, kan een positief effect hebben op de klachten. Hiernaast kunnen pijnstillers zoals paracetamol en/of een NSAID gebruikt worden.
Indien dit onvoldoende werkzaam is, kan een facetblokkade overwogen worden.

Om de diagnose en de precieze plek van de klachten vast te stellen wordt eerst een proeffacetblokkade verricht. Hierbij wordt onder röntgendoorlichting een lokaal verdoving achtergelaten bij de zenuw die het facetgewricht van gevoel verzorgt. Omdat elk facetgewricht van zenuwen wordt voorzien vanuit het boven- èn onderliggende niveau zullen er minimaal 3 blokkades geplaatst worden.
Indien de proefblokkade succesvol is en dus pijnvermindering geeft, zal in tweede instantie een definitieve facetblokkade verricht worden. Hierbij worden de zenuwen op de aangedane niveaus met behulp van radiofrequente stroom behandeld. U ervaart dit als een kloppend of kriebelend gevoel. Door de behandeling kunnen de desbetreffende zenuwen de pijnprikkels minder goed geleiden en kan de pijn afnemen. Complicaties van de behandeling zijn zeldzaam. Wel wordt regelmatig (door meer dan 30% van de patiënten) na de procedure enige brandende pijn aangegeven. Deze napijn verdwijnt na 1 tot 3 weken.

In sommige gevallen kan een multidisciplinaire benadering van belang zijn bij de behandeling.