Werkingsmechanisme

Paracetamol is een middel dat koortsverlagend en pijnstillend werkt. Ondanks dat het een veelgebruikte pijnstiller is, is het werkingsmechanisme van paracetamol nog niet volledig duidelijk. Men denkt dat paracetamol de aanmaak van prostaglandinen vermindert. Prostaglandinen zijn stoffen die onder andere voor koorts en pijn zorgen. Door het remmen van deze stoffen zorgt paracetamol waarschijnlijk voor pijnstilling en koortsverlaging.

Dosering

Paracetamol kan als tablet ingenomen worden of als zetpil toegediend worden. De maximale dosering is 4 keer per dag 1000mg bij volwassenen (bij kinderen volgens bijsluiter).
Om een goed pijnstillend effect van paracetamol te hebben, is het belangrijk dat de paracetamol op vaste tijdstippen wordt ingenomen.

Indicaties

Paracetamol kan gebruikt worden bij milde pijnklachten en koorts.

Bijwerkingen

Paracetamol is een middel waar de meeste mensen weinig bijwerkingen van ervaren.
In zeldzame gevallen (bij 0,1-1% van patiënten) kunnen echter de volgende bijwerkingen optreden:  duizeligheid, koorts, sufheid, lage bloeddruk, jeuk, huiduitslag, depressie, verwardheid, maag-darmklachten, afwijkende leverfunctie, leverfalen.
Bij langdurig paracetamol gebruik kan er medicatie-afhankelijke hoofdpijn ontstaan, waarbij de paracetamol juist zorgt voor het ontstaan van hoofdpijn en men moet stoppen met het gebruik van de paracetamol.

Contra-indicaties

Paracetamol kan beter niet gebruikt worden als er sprake is van leverfunctiestoornissen of chronisch alcoholgebruik.

Interacties /gebruik met andere medicatie

Bij langdurig paracetamol gebruik kan het effect van bloedverdunners versterkt worden; in dit geval kunnen meer regelmatige controles van bloedwaarden nodig zijn.
Bij gelijktijdig gebruik van paracetamol en tricyclische antidepressiva, carbamazepine, fenytoine, rifampicine, insoniazide of sint-janskruid kan er schade aan de lever optreden. In dat geval wordt aangeraden contact op te nemen met uw huisarts.

Gebruik tijdens zwangerschap/borstvoeding

Paracetamol kan veilig gebruikt worden tijdens de zwangerschap. Tijdens de borstvoeding kan paracetamol volgens het voorschrift kortdurend gebruikt worden.