Anti-depressiva worden voorgeschreven bij depressies, maar tevens aan patiënten met zenuwpijn. Pijnstilling wordt vaak bereikt in een dosis die veel lager is dan nodig voor behandeling van een depressie. U hoeft dus geen depressie te hebben om deze tabletten als pijnstiller te gebruiken.

Er zijn verschillende soorten anti-depressiva die worden voorgeschreven bij pijnsyndromen, bijv: nortriptyline, amitriptyline, duloxetine. Allen zijn enkel verkrijgbaar in tabletvorm.
Het kan enkele dagen tot weken duren voordat een goed pijnstillend effect bereikt is.

Bijwerkingen kunnen zijn:

  • sufheid,
  • concentratiestoornissen,
  • minder goed kunnen plassen,
  • droge mond,
  • hartkloppingen.

Soms zijn deze bijwerkingen mild en verminderen deze als u de medicatie wat langer gebruikt. Het is aan te raden om de dosis maar heel traag op te hogen tot een gewenst effect bereikt wordt, dan is de kans dat u bijwerkingen ontwikkelt veel minder en het mogelijke effect op de pijn beter.
Antidepressiva beïnvloeden de rijvaardigheid, maar indien u gedurende 2 weken een stabiele dosering hebt én geen bijwerkingen ervaart mag u een motorvoertuig besturen.