Wat is duloxetine?

Duloxetine is een serotonine en noradrenaline heropname remmer (SNRI). Duloxetine is een antidepressivum en wordt zowel gebruikt bij behandeling van (diabetische) zenuwpijn als bij depressie en gegeneraliseerde angststoornissen.

Werkingsmechanisme

Duloxetine werkt op het niveau van het centrale zenuwstelsel (hersenen en ruggenmerg). Serotonine en noradrenaline zijn van nature voorkomende stoffen in het centrale zenuwstelsel, die een rol spelen bij het doorgeven van pijnsignalen aan de hersenen. Duloxetine beïnvloedt de hoeveelheid van deze stoffen die aanwezig zijn tussen de zenuwcellen en heeft zo een remmende werking op het doorgeven van pijnsignalen aan de hersenen.

Indicatie

Duloxetine wordt voorgeschreven bij chronische zenuwpijn. Bij zenuwpijn speelt beschadiging van zenuwen een rol in het ontstaan of in stand houden van pijn. Kenmerken van zenuwpijn zijn een brandend gevoel, steken, tintelen, pijnscheuten of elektrische schokken. Daarbij kan verlies van gevoel optreden in het betrokken gebied, of kunnen gevoelens als warmte, koude, aanraking of lichte druk pijn veroorzaken.

Bijwerkingen

Het gebruik van duloxetine kan bijwerkingen hebben. De meest voorkomende bijwerkingen zijn hoofdpijn, slaperigheid, misselijkheid, droge mond. Neem contact op met uw behandelend arts indien u last heeft van bijwerkingen.
Bij plotseling staken van duloxetine kunnen ontwenningsverschijnselen optreden. Het is daarom van belang om in overleg met uw arts de dosis geleidelijk af te bouwen alvorens te stoppen.

Zwangerschap

Omdat duloxetine via de moederkoek het kindje kan bereiken, wordt het gebruik ervan tijdens de zwangerschap ontraden.
Gelijksoortige medicijnen als duloxetine (SSRI’s) kunnen voor een verhoogde bloeddruk in de longen van de baby zorgen bij gebruik tijdens de zwangerschap. Van duloxetine is dit onbekend. Als u duloxetine aan het eind van de zwangerschap gebruikt, kan uw baby na de geboorte last hebben van ontwenningsverschijnselen.

Omdat duloxetine in kleine hoeveelheden overgaat in de moedermelk, wordt het geven van borstvoeding tijdens het gebruik ervan niet aangeraden.

Overleg altijd met uw arts als u dit middel gebruikt en zwanger bent, of zwanger wilt worden. Deze kan u dan adviseren over de mogelijke voordelen en risico’s van het gebruik van duloxetine in de zwangerschap.

Verkeer

Als u duloxetine gebruikt, kan uw rijvaardigheid licht tot matig worden beïnvloed. U mag na starten of verhogen van de dosering gedurende een week niet autorijden. Indien u na een week nog steeds een verminderd concentratievermogen bemerkt, moet u contact opnemen met uw behandelend arts.

Wees u ervan bewust dat uw verzekeraar in geval van schade in het verkeer bij gelijktijdig gebruik van duloxetine de kosten mogelijk niet of beperkt zou kunnen vergoeden.

Interacties

Het gelijktijdig gebruik van andere geneesmiddelen kan de werking van duloxetine beïnvloeden. Ook kan duloxetine invloed hebben op de werkzaamheid van andere middelen. Met name bij het gebruik van zogenoemde MAO-remmers, middelen die slaperigheid veroorzaken (benzodiazepines) en geneesmiddelen die de serotoninespiegel verhogen, moet voorzichtig worden omgegaan met het gebruik van duloxetine.
Het is daarom verstandig altijd te zorgen voor een actueel medicatieoverzicht (en genotsmiddelen zoals alcohol en drugs) bij bezoek aan uw arts, zodat deze hier rekening mee kan houden.

Gebruik

Duloxetine wordt meestal eenmaal daags voorgeschreven. De startdosering is gewoonlijk 60 mg. Afhankelijk van het effect en de bijwerkingen kan dit opgehoogd worden naar maximaal 120 mg/dag.
Het kan enkele weken duren voor een pijnstillend effect optreedt. De bijwerkingen treden meestal sneller op. Na twee maanden zal het effect door uw arts worden geëvalueerd.