Pregabaline (Lyrica®) is zowel als middel tegen epilepsie en voor zenuwpijn geregistreerd. Het is een nieuwere variant op gabapentine, een ander middel wat voorgeschreven wordt bij zenuwpijn. Pregabaline kan sneller in een effectieve dosering gegeven worden en heeft een langere werkingsduur.

Werkingsmechanisme

Het exacte werkingsmechanisme van pregabaline is niet bekend. Het werkt op de kleinste niveaus van signaaloverdracht tussen zenuwcellen. Hiermee zorgt pregabaline er uiteindelijk voor dat het pijnsignaal niet, of verminderd doorgegeven wordt van de ene op de andere zenuw. Helaas werkt dit niet voor ieder type pijn en ook niet altijd bij ieder persoon. Het is van te voren moeilijk te voorspellen in welke mate de pijn zal afnemen.

Bijwerkingen

De meest voorkomende bijwerking van pregabaline is slaperigheid. Andere klachten die gemeld worden zijn duizeligheid, hoofdpijn, misselijkheidklachten (eventueel gepaard met braken) en een droge mond. Er kunnen diverse andere bijwerkingen optreden, echter deze komen slechts weinig voor.

Gebruik tijdens zwangerschap/borstvoeding

Er zijn geen onderzoeken uitgevoerd naar het gebruik van pregabaline bij zwangere vrouwen en de effecten op het ongeboren kind. Hierover is dus weinig bekend; bij dierproeven is wel schade aan de foetus beschreven. Het advies wat op dit moment gegeven wordt, is pregabaline enkel op strikt voorschrift van een arts te gebruiken tijdens de zwangerschap. Tevens wordt geadviseerd pregabaline niet te gebruiken in de periode dat u borstvoeding geeft, omdat dit in de moedermelk terecht komt.

Gebruik in het verkeer

Wanneer u met pregabaline start of als de dosering wordt verhoogd, mag u gedurende twee weken niet autorijden. Dit medicijn heeft een lichte tot matige invloed op de rijvaardigheid, vergelijkbaar met bloedalcoholconcentratie van 0,5 tot 0,8 g/l (0,5–0,8‰). Wanneer u na deze periode merkt dat door de bijwerkingen uw concentratievermogen nog steeds verminderd is, neem dan contact op met uw behandelend arts over de verdere consequenties voor de rijvaardigheid.
Wees u er van bewust dat uw verzekeraar in geval van schade in het verkeer, bij gelijktijdig gebruik van pregabaline, de kosten niet of beperkt zou kunnen vergoeden.

Interacties

Het gelijktijdig gebruik van pregabaline met andere medicijnen kan invloed hebben op het optreden van extra (versterkte) bijwerkingen. Zo lijkt pregabaline de bijwerkingen van opiaten te versterken. Dit geldt vooral voor klachten zoals sufheid en onwillekeurig schudden met de handen (tremor).
Daarnaast kan bijvoorbeeld de werking van alcohol en slaapmiddelen (benzodiazepines) versterkt worden. Dit zijn allemaal factoren waar uw behandelaar rekening mee zal houden. Het is hierom verstandig om uw behandelaar op de hoogte te houden van uw actuele medicatielijst en de adviezen omtrent het gebruik van pregabaline correct op te volgen.

Behandeling

Voor iedere patiënt dient een persoonlijk behandelplan opgesteld te worden. De anesthesioloog en/of pijnarts zal hiervoor de diverse individuele factoren betrekken in zijn of haar overwegingen, zoals bijvoorbeeld de mate van pijn, overige ziekten op dat moment, de nierfunctie en andere medicijnen die al gebruikt worden.
Een gebruikelijke start dosering is één- tot tweemaal daags 75mg. Afhankelijk van het effect en eventuele bijwerkingen kan de dosering stapsgewijs worden opgehoogd tot een maximum van tweemaal daags 300mg.
Het kan soms enkele weken duren voordat er een pijnstillend effect wordt bereikt. De bijwerkingen treden vaak een stuk sneller op. Om deze reden wordt de dosering veelal op basis van de bijwerkingen ingesteld. Uw behandelend arts zal samen met u beoordelen wat voor u de juiste dosering is.