Wat is gabapentine?

Gabapentine (of Neurontin) valt in de geneesmiddelengroep van de anti-epileptica, maar wordt ook voorgeschreven voor zenuwpijn. U hoeft dus geen epilepsie te hebben als u dit middel gebruikt. Een ander middel uit deze groep is pregabaline. Het is verkrijgbaar als tablet.

Werking?

Het exacte werkingsmechanisme van gabapentine is nog niet opgehelderd. Het werkt op de kleinste niveaus van signaaloverdracht tussen zenuwcellen. Hiermee zorgt gabapentine er uiteindelijk voor dat het pijnsignaal niet, of verminderd, doorgegeven wordt van de ene op de andere zenuw. Het is echter lastig om van te voren in schatten in welke mate de signaaloverdracht vermindert, en of de pijnklachten helemaal zullen verdwijnen.

Bijwerkingen

Er zijn een aantal bijwerkingen beschreven van gabapentine. De meest voorkomende bijwerking is sufheid/slaperigheid. Daarnaast kunnen klachten als hoofdpijn, misselijkheid en duizeligheid optreden. Om de bijwerkingen zoveel mogelijk te reduceren zal uw arts de dosering van gabapentine geleidelijk ophogen, tot een gewenst effect bereikt wordt.

Gebruik van gabapentine kan in bepaalde situaties extra risico’s met zich meebrengen. U moet dan ook goed opletten bij:

  • Zwangerschap: het is niet helemaal duidelijk of, en zo ja, in welke mate er invloed is van gabapentine op de foetus. Daarom is het belangrijk dat het gebruik van gabapentine tijdens de zwangerschap in overleg met uw arts plaatsvindt.
  • Borstvoeding: gabapentine gaat over in de borstvoeding. Het is dus af te raden gabapentine te gebruiken tijdens het geven van borstvoeding.
  • Rijvaardigheid: Door het negatieve effect van gabapentine op uw reactievermogen (door het slaperig worden en de sufheid) wordt verkeersdeelname bij het starten van de therapie afgeraden. Dit duurt 1-2 weken, totdat een stabiele dosis is bereikt.

Behandeling

De dosering van gabapentine wordt over het algemeen stapsgewijs opgehoogd tot het gewenst effect en om bijwerkingen zoveel mogelijk te voorkomen. De pijnstillende effecten van gabapentine treden meestal pas na enkele weken op, terwijl de bijwerkingen vaak al eerder merkbaar zijn. Uw arts zal samen met u kijken welk stappenplan u kunt volgen om de juiste dosering te bereiken. Meestal zal begonnen worden met 300 mg per dag verdeeld over 3 dosissen, wat geleidelijk kan worden opgehoogd wordt tot 900mg. Hierna wordt beoordeeld of verdere ophoging nodig is, weer met stapjes van 300mg.