Hoe kunt u pijn voorkomen of verminderen?

In sommige gevallen is het mogelijk te voorkomen dat uw kind pijn krijgt. Helaas is voorkomen niet altijd mogelijk. Daarom worden er ook adviezen gegeven hoe u de pijn van uw kind kan laten verminderen. Sommige ouders vinden het prettig om in eerste instantie gebruik te maken van natuurproducten om de pijn te laten verminderen. Daarom zijn hiervan ook enkele voorbeelden opgenomen.

Uitleg geven

Zowel bij het voorkomen als bij het verminderen van pijn is het van belang dat uw kind zich op zijn gemak voelt. Het moet het gevoel hebben dat het met u kan praten en dat u luistert. Voor kinderen is het beangstigend als ze niet weten wat er aan de hand is of gaat gebeuren. Deze angst kan de pijn verergeren. Het is daarom van belang dat u alles goed uitlegt.

Afleiding

Ook afleiding kan een goede manier zijn om het kind zijn pijn minder te laten ervaren. Hieronder vindt u een aantal suggesties op welke wijze u dit kunt doen.
Bij zuigelingen kunt u:

 • een fopspeen gebruiken
 • de baby op schoot nemen en er zachtjes tegen praten of wiegen
 • zingen en/of luisteren naar muziek
 • de baby strelen, wrijven, masseren of in bad doen.

Bij oudere kinderen kan dit bijvoorbeeld door:

 • boeken voor te lezen
 • bellen blazen
 • verhalen, grapjes of raadsels vertellen
 • naar video's of TV kijken
 • naar verhalen of cassettes luisteren
 • spelletjes doen
 • met poppen of knuffels spelen
 • lichamelijke activiteiten zoals wandelen, fietsen en zwemmen
 • groepsspelen, bijvoorbeeld koekjes of poffertjes bakken en tafelvoetbal
 • opdrachtjes uitvoeren voor u
 • muziek
 • een gesprek
 • humor

Fantasie

Uw kind kan zo sterk in een fantasievoorstelling opgaan, dat het nauwelijks of geen aandacht meer heeft voor nare gewaarwordingen als pijn en angst.
U kunt bijvoorbeeld aan uw kind vragen een ‘pijnschakelaar’ voor te stellen zoals een lichtschakelaar die je aan en uit kunt zetten. Bij pijn kan het kind de schakelaar uitzetten. Ook kunt u een `toverhandschoen’ voorstellen. Schuif een denkbeeldige handschoen vinger voor vinger aan uw hand en vertel dat deze handschoen de pijn weg kan nemen. Vraag hierbij eventueel advies van de pedagogisch medewerker. Verder kunt u samen met uw kind ‘op reis’ gaan naar een andere plaats waar het leuk is, bijvoorbeeld een bos of speeltuin. U kunt uw kind laten benoemen welke leuke dingen het daar kan doen of zien. Heeft uw kind een idool dan kunt u deze in fantasie oproepen en vragen of hij de pijn komt wegnemen. Bij fantasie is het noodzakelijk dat het kind de taal al een beetje beheerst. Ook is rust, aandacht en concentratie hierbij nodig om het doel te bereiken. Niet elk kind heeft baat bij fantasie. Sommige kinderen hebben juist meer aan een goede uitleg om de pijn te laten verminderen. Dit is afhankelijk van het karakter van het kind.

Ontspanning

Ontspanningstechnieken verminderen angst, onrust, pijn en leiden een kind af. Hierbij is het belangrijk dat de omgeving rustig en comfortabel is: een goede temperatuur, een zacht matras, kussen of dekbed. Uw kind moet zich kunnen concentreren. Soms is het horen van uw stem al voldoende om te kunnen ontspannen. Als dit niet lukt, dan kunt u ook het volgende proberen:

Ademhaling

U kunt uw kind diep door de neus laten inademen en vervolgens langzaam door getuite lippen laten uitademen. Herhaal dit tot het rustiger is. Jonge kinderen kunt u de pijn weg laten blazen. Laat uw kind, zodra het pijn voelt, de adem hard uitblazen en naar de pijnlijke plaats duwen.

Spierontspanning

Laat uw kind verschillende spieren in het lichaam één voor één aanspannen en ontspannen. Het kind leert zo het verschil tussen spanning en ontspanning ervaren. Dit is alleen geschikt voor oudere kinderen.

Pop

Laat uw kind zien hoe slap de armen en benen van een pop zijn. U kunt een bestaande pop nemen of een poppetje maken van paperclips en karton. Vraag uw kind zichzelf net zo slap te maken. Dit werkt vooral bij jonge kinderen.

Massage

Vooral het masseren van de rug werkt erg ontspannend. Cirkels met de richting van de klok mee laten het lichaam harder werken. Dit kan een gunstig effect hebben bijvoorbeeld bij darmkrampen.
Als u de buik masseert, moet u erop letten dat uw kind niet onrustiger wordt in plaats van rustiger. U kunt bij de massage massageolie gebruiken of het combineren met een warm bad. Masseer altijd van boven naar beneden.

Muziek

Favoriete muziek van het kind of zachte instrumentale muziek met veel lage tonen, zoals snoezelmuziek of new-age muziek, kan pijn en onrust verminderen.

Ingaan op gevoelens

Stress, verdriet, eenzaamheid, heimwee, verveling, angst en gevoelens van machteloosheid kunnen ervoor zorgen dat uw kind de pijn eerder en sterker ervaart. Daarom is het van belang dat u probeert deze gevoelens zoveel mogelijk te voorkomen of te verminderen. Hiertoe kunt u met uw kind praten over gevoelens en het troosten, bijvoorbeeld met een lievelingsknuffel of vertrouwd speelgoed. Het is belangrijk dat u de gevoelens van uw kind niet negeert. Zorg er bij voorkeur voor dat er vertrouwde personen in de buurt zijn.

Structuur

Bij verveling kan een dagprogramma ook uitkomst bieden. Een gevoel van machteloosheid kunt u aanpakken door uw kind zoveel mogelijk dingen zelf te laten doen en beslissen. Als dit nog niet lukt, kunt u uw kind het hardop laten denken. Op die manier kan het zelf tot een oplossing komen. Angsten hebben grote invloed op de pijnbeleving. Zorg daarom dat uw kind zijn angsten, fantasieën en eerdere negatieve ervaringen kan uiten. Het is belangrijk dat u uitleg geeft over wat er aan de hand is of over wat er gaat gebeuren. Maak eventueel gebruik van plaatjes of laat zo mogelijk de werkelijke situatie zien. Blijf zo veel mogelijk bij uw kind. Als de angst te maken heeft met de ziekte, kunt u uw kind over het onderwerp laten lezen of via patiëntenverenigingen in contact laten brengen met andere kinderen die hetzelfde ervaren. U kunt bij het Voorlichtingscentrum van het ziekenhuis te weten komen welke verenigingen er zijn. Tenslotte kan uw kind pijn sneller en intenser ervaren als het wordt gepest. Praat hierover met uw kind en bespreek het met de klassendocent of schoolleiding.

Rust en regelmaat

Als uw kind moe is zal het zijn pijn eerder en intenser pijn ervaren. Zorg daarom voor voldoende rust en regelmaat gedurende de dag.