Hoe erg is de pijn?

Hoe erg iemand pijn ervaart is een persoonlijke beleving. Vanaf ongeveer vier jaar zijn kinderen in staat de hevigheid van de pijn aan te geven. Hiervoor worden pijnscore-instrumenten gebruikt. Voor jonge kinderen wordt meestal de gezichtjesschaal gebruikt.

VASsmiley

Voor kinderen ouder dan 8 jaar wordt de numerieke of de VAS schaal gebruikt. De numerieke schaal wordt mondeling gebruikt. Men vraagt aan het kind of het een cijfer kan geven aan de pijn tussen de 0 en de 10, waarbij de 0 staat voor geen pijn en de 10 voor maximale pijn, de meest erge pijn die het kind zich voor kan stellen.

De VAS (Visueel Analoge Schaal) bestaat uit een meetlatje met een verstelbaar schuifje, waarmee het kind kan aangeven hoeveel pijn het heeft. Aan de ene kant van de meetlat varieert de indeling van ‘geen pijn’ tot de ‘ergste pijn’. Het kind verschuift het latje om zijn pijn aan te geven. Aan de andere kant kan men dan een getal aflezen van 0 tot 10 dat overeenkomt met de pijn die het kind voelt.

VAS