Verschillende patiëntenorganisaties zijn verzameld in het samenwerkingsverband "Pijnpatienten naar één stem" en vragen zo gezamenlijk aandacht voor chronische pijn.
De pijnzorg kan beter, natuurlijk met inbreng van de patiënten zelf. Dit samenwerkingsverband vertegenwoordigd meer dan 2 miljoen Nederlandse pijnpatiënten.

Klik hier voor de website.