Het Radboudumc Expertise centrum voor Pijn en Palliatieve Geneeskunde heeft met zijn interdisciplinaire Pijnbehandelcentrum een regionale functie voor de reguliere multidimensionele diagnostiek en behandeling van pijn en een supraregionale functie voor advisering over zeer complexe pijnproblemen. In dat kader organiseren wij eens per maand een groot interdisciplinair overleg waarbij onze regiopartners aansluiten. Als academisch centrum evalueren en behandelen wij zeer complexe patiënten met chronische pijn. Onze speerpunten hierbij zijn: patiënten met hoofd en aangezichtspijnen, patiënten die in aanmerking komen voor Neuromodulatie, inclusief intrathecale baclofen voor spasticiteit, patiënten met perifere neuropatische pijn, patiënten met viscerale pijn en kleine bekken problematiek, patiënten met pijn bij kanker.


In ons centrum worden patiënten multidimensioneel en interdiscisplinair beoordeeld en waar mogelijk behandeld. Ons team bestaat uit anesthesiologen/pijnartsen, fysiotherapeuten, klinisch psychologen, gespecialiseerde verpleegkundigen en er wordt nauw samengewerkt met neurochirurgie, neurologie, plastische chirurgie, heelkunde, urologie, gynaecologie en psychiatrie.