Wat is capsaïcine?

Capsaïcine is een stofje dat in hete pepers zit (Spaanse pepers, sambal). Het is de stof die de peper het pittige karakter geeft en een branderig gevoel geeft in de mond. Capsaïcine is ongeveer 250 maal zo sterk als sambal. Er bestaat ook capsaïcine-crème. Deze crème bevat 0,25 tot 0,75% capsaïcine. De pleister bevat 8% capsaïcine en is dus veel sterker.
Bij zenuwpijn zijn de zenuwen in de huid overprikkeld. Hierdoor ontstaat vaak een branderige of schietende pijn, pijn bij aanraken, overgevoeligheid voor warmte of kou en tintelingen.
De capsaïcine in de pleister bindt zich aan de overprikkelde zenuwcellen in de huid en zorgt ervoor dat ze minder gevoelig worden voor pijn. Hierdoor worden minder pijnprikkels doorgegeven aan de hersenen en neemt de pijn af.
In Amerika is het effect van capsaïcine 8% pleisters (ook wel Qutenza pleisters) onderzocht. Ongeveer de helft van de patiënten die behandeld werden met capsaïcine 8% gaven een pijnvermindering van minimaal 30% aan.
Maximale pijnvermindering wordt bereikt binnen twee tot veertien dagen na behandeling en de pijnvermindering houdt ongeveer drie maanden aan.
Het is mogelijk de behandeling te herhalen na drie maanden mits de behandeling effect heeft gehad. Wanneer de behandeling de eerste keer geen of nauwelijks effect had dan wordt de behandeling niet herhaald.

Behandeling

De pijnverpleegkundige tekent het pijnlijke gebied af op de huid met een markeerstift en behandelt het afgetekende gebied eerst met een verdovende zalf (lidocaïne), tenzij u hier allergisch voor bent. Deze zalf blijft één uur op de huid zitten. De pijnverpleegkundige maakt daarna de huid schoon en droog.
Dan volgt de behandeling met de capsaïcine 8% pleister. De pijnverpleegkundige plakt de pleister op het afgetekende gebied en deze blijft 60 minuten zitten. Uitzondering hierop is wanneer uw voeten behandeld worden; dan blijven de pleisters 30 minuten zitten.
Nadat de pleisters de benodigde tijd op de huid hebben gezeten verwijdert de pijnverpleegkundige de pleisters en maakt de huid schoon met een reinigingsgel. Daarna wordt de huid ook nog schoongemaakt met water en zeep.
De pijnverpleegkundige neemt uw bloeddruk op voorafgaande aan de behandeling en een keer tijdens de behandeling.
De behandeling met de Qutenza-pleisters kan pijnlijk zijn omdat het de huidzenuwen stimuleert.
Tijdens de behandeling geeft u steeds aan wanneer de pijn toeneemt. Dan kan de pijnverpleegkundige de huid koelen en/of u pijnmedicatie geven. Als u te lang wacht, is het moeilijker om de pijn weer tot een draaglijk niveau te krijgen.

Bijwerkingen

De behandeling met capsaïcine 8% pleister kan een aantal bijwerkingen hebben.
Regelmatig voorkomende bijwerkingen

 • Rode, pijnlijke en/of branderige huid op de plaats waar de pleister heeft gezeten. De huid kan dan enkele dagen gevoelig zijn voor warmte, een warme douche of een warm bad, zonlicht en/of flinke lichamelijke inspanning.
 • Gedurende een aantal dagen jeuk, bultjes, blaren, zwelling, droogheid in het gebied waar de pleister heeft gezeten.

Soms voorkomende bijwerkingen

 • In het gebied waar de pleister heeft gezeten kunnen striemen, tintelend gevoel, ontsteking van de huid, bloeduitstorting optreden.
 • Hoge bloeddruk, snelle hartslag, vermindering van smaak, oogirritatie, hoesten, misselijkheid, zwelling van ledematen, verminderd gevoel in ledematen.

U dient uw arts te waarschuwen
Indien een van het onderstaande voor u van toepassing is, dient u dit voorafgaande aan de behandeling te melden:

 • Een (mogelijke) zwangerschap.
 • Wanneer u borstvoeding geeft.
 • Overgevoeligheid voor hete pepers.
 • Overgevoeligheid voor lidocaïne of andere verdovingsmiddelen.
 • De huid is beschadigd in het gebied dat behandeld wordt.

Opmerkingen

 • U mag na de behandeling niet zelf autorijden.
 • Trekt u makkelijk zittende kleding aan.
 • Neemt u iets mee ter ontspanning, bijvoorbeeld een leesboek, puzzelboekje of muziek.
 • Zorg ervoor dat u een coldpack (gelpack) in de koelkast heeft liggen voor na de behandeling.