Postoperatieve pijn is een vorm van acute pijn na een operatie (post-operatief).

De oorzaak van acute pijn is weefselbeschadiging. Het kenmerk is een relatie tussen schadelijke prikkel en pijn. De pijn neemt af als de genezing vordert.

De locatie is vaak duidelijk aan te geven en er is een grote kans op volledig herstel. Pijn is één van de meest voorkomende problemen na een operatie. Het vereist adequate hulp aan de patiënt om complicaties te voorkomen van teveel pijn en dus een langer verblijf in het ziekenhuis. Goede pijnbestrijding begint al op de verkoeverkamer en gaat door op de verpleegafdelingen.