Algemeen

Het doel van de behandeling is de zenuw die de pijnprikkel geleidt zo te beïnvloeden dat deze de pijnprikkel niet meer doorgeeft aan de hersenen. De specialist probeert eerst vast te stellen welke zenuw de pijn geleidt en/of mede veroorzaakt. Dit gebeurt door één of meer proefblokkades met een verdovingsvloeistof. Bij een geslaagde proefblokkade vermindert de pijn in ieder geval met meer dan 50% ten opzichte van uw oorspronkelijke pijn. Dit geeft enkel een tijdelijke verdoving.
Nadat de pijngeleidende zenuw is opgespoord, kan de pijnspecialist een langdurige zenuwblokkade uitvoeren, wat zorgt voor een langdurige pijnstilling. De pijnspecialist kan deze doen met behulp van stroom, verhitting, kou (vriezen), of met een onstekingsremmer. Als dat nodig is, kan de behandeling maximaal 2-4 keer per jaar worden herhaald. Het is niet mogelijk om meerdere proefblokkades op dezelfde dag uit te voeren. Ook kan de proefblokkade niet gecombineerd worden met een langdurige zenuwblokkade.
De specialist streeft ernaar de tijd tussen de proefblokkades en de langdurige zenuwblokkade zo beperkt mogelijk te houden.

Behandeling

De specialist ontsmet de huid en geeft zo nodig lokale verdoving op de plaats van de proefblokkade of de langdurige zenuwblokkade.
Tijdens de behandeling controleert de specialist met röntgendoorlichting of echo of de blokkade goed verloopt. De blokkades worden met behulp van speciale naalden uitgevoerd. Om de zenuw te kunnen behandelen, moet de naald er dicht bij staan. Als de naald op röntgenbeeld of echo goed lijkt te staan, wordt met kleine stroomstootjes getest of deze dicht genoeg bij de zenuw staat. Daarna wordt contrastvloeistof gegeven, om  nogmaals te controleren of de naald op de goede plaats staat.

Bij een proefblokkade spuit de specialist verdovende vloeistof in en verwijdert daarna de naald. Een langdurige blokkade gaat  bijna op dezelfde manier. Ook hier controleert de specialist eerst of de naald zich in de juiste positie bevindt. Daarna krijgt u een lokaal verdovend middel met een ontstekingsremmer toegediend of stroomstootjes via de punt van de naald.  Dit creëert een magnetisch veld rondom de zenuw. Daardoor treden er veranderingen op in de zenuw waardoor deze pijnprikkels anders geleidt.

Gedurende bovenstaand traject worden op verschillende momenten vragen gesteld uit een gestandaardiseerde checklist om zeker te weten dat de procedure veilig verloopt.

Risico’s

Elke medische behandeling brengt risico’s met zich mee. De behandeling met een proefblokkade of een langdurige zenuwblokkade leidt zelden tot ongewenste, blijvende schade. De pijnspecialist overlegt met u als de behandeling voor u bijzondere risico’s met zich meebrengt.

Na de behandeling

Na afloop van de behandeling komt u terug in de voorbereidingsruimte. De proefblokkade of langdurige zenuwblokkade duurt vijftien minuten tot drie kwartier.
Na een proefblokkade of langdurige zenuwblokkade kan tijdelijk krachtverlies en uitval van gevoel optreden. Daarom is het belangrijk dat u met begeleiding naar het ziekenhuis komt. De verpleegkundige zal eerst samen met u lopen om te beoordelen hoe dit gaat. Soms kan het nodig zijn om na de behandeling in het ziekenhuis gebruik te maken van een rolstoel (zie onder ‘Voorbereiding’). Let er op dat u soms wel tot ongeveer 24 uur na de behandeling verminderde kracht en uitval van gevoel kan hebben, waardoor een risico op valgevaar.

Nazorg

  • Het resultaat van een proefblokkade wordt door uzelf beoordeeld. Soms is direct na de proefbehandeling al duidelijk dat deze een duidelijke pijnreductie geeft, dan kan in overleg met u direct een langdurige blokkade afgesproken. Soms is dat niet duidelijk, dan krijgt u een pijnscorelijst mee naar huis waarop u uw pijnscore goed moet bijhouden. De specialist spreekt met u een vervolgafspraak af. Aan de hand van de resultaten van de proefblokkades wordt bepaald of een langdurige zenuwblokkade voor u zinvol is.
  • Na een langdurige zenuwblokkade kan soms eerst vermeerdering van de bestaande pijnklachten optreden gedurende enkele weken. Het effect van de langdurige zenuwblokkade kan pas na enige tijd (zes weken tot drie maanden) worden beoordeeld. Hiervoor wordt een poliklinische controleafspraak met u gemaakt.
  • Het is mogelijk dat u napijn krijgt. U kunt dan een in overleg met uw huisarts of pijnarts een pijnstiller nemen.
  • Op de prikplaats wordt een pleister geplakt. Deze mag de volgende dag worden verwijderd. Douchen en baden is vanaf de dag na de behandeling toegestaan.
  • Mocht u na de behandeling blijvende uitval wat betreft kracht of gevoel hebben, neem dan direct contact op met de pijnpolikliniek of met uw huisarts.