Indicatie

  • Pijn die wordt veroorzaakt door een overgevoelige zenuw
  • Pijnlijke zenuwknobbel (neurinoom)
  • Tijdelijke onderbreking van een pijngeleidende zenuw (bijvoorbeeld bij schouderklachten)

Deze pijnlijke plaatsen kunnen overal in het lichaam voorkomen.

Behandeling

Op verzoek van de pijnspecialist wijst u precies de plek aan waar u de pijn voelt. Nadat de huid is gedesinfecteerd, zoekt de pijnspecialist de zenuw op middels echografie. Door gebruik van echografie kan de pijnspecialist ook de naald goed zien als deze na de pijnlijke zenuw gaat, wat het risico op complicaties verlaagt. Als de holle naald op de juiste plaats staat, vlakbij de pijnlijke zenuw, wordt een lokaal verdovend middel ingespoten. Door deze holle naald wordt een vriesstaafje opgeschoven en vindt de bevriezing plaats. De behandeling duurt vijftien tot twintig minuten.

Complicaties/bijwerkingen

  • Napijn kan optreden direct na de behandeling op de plaats waar behandeld is en kan soms enkele weken duren. U kunt hiervoor een pijnstiller nemen.
  • Lokale ontstekingsreactie (dit is zeldzaam)
  • Langdurige zenuwpijn (dit is uiterst zeldzaam)
  • Blauwe plek of bloeding ter plaatse van waar geprikt is; gezien cryotherapie vaak een oppervlakkige behandeling is, kan deze worden afgedrukt of ijs op de prikplaats gelegd worden.

Tenslotte

Afhankelijk van het effect kan deze behandeling worden herhaald als de pijn weer terugkeert. Zorg ervoor dat u na de behandeling naar huis wordt gebracht door een begeleider.