Pijn kan niet alleen verminderd te worden met medicatie of interventies. Er zijn verschillende manieren om zelf met pijn om te gaan en de pijn hiermee dragelijker te maken. De psychologische component van pijn is hierbij erg belangrijk. Pijn ontstaat pas wanneer de prikkel in de hersenen is aangekomen. Daardoor spelen de hersenen een erg belangrijke rol in pijnbeleving.