Nieuws

"Pijn: als de dokter er niet naar vraagt, begin er dan zelf over"

Pijn heeft een signalerende functie. Er is iets mis. Als pijn voortduurt, vervalt die functie en moet niet alleen de aandoening worden behandeld maar ook de pijn worden bestreden.

Dokters zouden bij ieder consult moeten vragen naar pijn. Helaas gebeurt dat momenteel niet. De meeste medisch specialisten hebben geen pijnopleiding gehad en weten niet hoe ze pijn kunnen behandelen. Ze zijn vooral gericht op levensverlengende handelingen.

Uit onderzoek blijkt dat twee derde van de medisch oncologen niet vraagt naar pijn. Niet bij het eerste consult maar ook niet in een later stadium.

Lees het interview met Prof. Dr. Kris Vissers op planethealth.nl

Pijn na een hernia-operatie

Bij bijna een kwart van de hernia-operaties is opnieuw een (pijn)behandeling nodig in het jaar na de ingreep.
Dat blijkt uit onderzoek onder ongeveer 7.000 patiënten in Nederland van Zorgverzekeraars Nederland (ZN), Vektis, het Radboud Universitair Medisch Centrum in Nijmegen, de Sint Maartenskliniek in Nijmegen en het Amphia Ziekenhuis in Breda.
Het is voor het eerst dat de uitkomsten van herniaoperaties in beeld zijn gebracht met declaratiedata.

Lees verder op de site van Zorgverzekeraars Nederland

Kleine groep patienten krijgt meniscusprothese

ATRO Medical BV heeft toestemming van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd om de meniscusprothese Trammpolin® te implanteren bij achttien patiënten. Dit doet ATRO Medical BV samen met het Radboudumc, het Maastricht UMC+ en de Sint Maartenskliniek. Met dit klinische onderzoek wordt vastgesteld of Trammpolin bij patiënten leidt tot minder pijn en een beter belastbare knie. In een gezonde knie werkt de meniscus als schokbreker. Zonder een goed functionerende schokbreker ontstaan vaak pijn en bewegingsbeperkingen in de knie. Een operatieve behandeling hiervoor ontbreekt op dit moment. Pas bij een ernstig versleten knie wordt het hele kniegewricht vervangen door een totale knieprothese. De kunststofprothese Trammpolin® vervangt alleen de meniscus en brengt zo de schokbrekerfunctie weer terug. Deze prothese is bedoeld voor patiënten die in het verleden een kijkoperatie hebben ondergaan, waarbij de meniscus geheel of gedeeltelijk is verwijderd. Daarmee kan de periode tot een totale knieprothese worden overbrugd. Het klinische onderzoek dat nu wordt uitgevoerd, moet aantonen of de meniscusprothese veilig is en of de pijn in de knie daadwerkelijk zal verminderen.

Lees meer: Kleine groep patienten krijgt meniscusprothese

Digitale tweeling bij knie-artrose

In Australië wordt een techniek toegepast waarbij de onderzoeker een digitaal evenbeeld maakt. Dit helpt bij knie-artrose om beter te oefenen en te bewegen. Lees meer over de "digitale tweeling".