Wat is Oxycodon?

Oxycodon is een opiaat met een soortgelijke werking als morfine. Het is een sterke pijnstiller en wordt vaak voorgeschreven bij pijn na een operatie, pijn bij kanker en voor langdurige pijn bij diverse aandoeningen. Naast het pijnstillende effect kan het kalmerend werken en angst verminderen.
Oxycodon kan worden voorgeschreven als langwerkende (OxyContin®) en als kortwerkende (OxyNorm®) variant. De kortwerkende vorm kan zo nodig gebruikt worden bij toename van pijn. De langwerkende vorm kan voorgeschreven worden als de kortwerkende vorm onvoldoende pijnstilling geeft. De arts zal in overleg met u een of beide middelen voorschrijven.

Werkingsmechanisme

Zoals hierboven beschreven, is oxycodon een opiaat, afkomstig uit opium. Het oefent zijn werking uit door lichaamseigen systemen te stimuleren die zorgen voor pijnstilling en kalmering. De langwerkende oxycodon (OxyContin®) zorgt voor een vrij constante hoeveelheid pijnstiller (spiegel) in het bloed. Pijn is vaak wisselend in hevigheid. Ook als er sprake is van continue pijn, kan pijn af en toe heviger worden, wat wordt ervaren als een pijnpiek. Om deze pijnpieken te bestrijden, kan met kortwerkend oxycodon (OxyNorm®) de spiegel tijdelijk verhoogd worden. Als pijnpieken verwacht worden, bijvoorbeeld bij uw dagelijkse verzorging of fysiotherapie, kan u dertig tot zestig minuten van tevoren OxyNorm® slikken.

Indicatie

Oxycodon wordt voorgeschreven voor hevige pijn die onvoldoende reageert op middelen zoals paracetamol, NSAID’s en tramadol. Het gaat vaak om pijn na een operatie, pijn bij kanker en chronische hevige pijn.

Bijwerkingen

Helaas kan oxycodon ook vervelende bijwerkingen hebben. De meest voorkomende bijwerkingen die op kunnen treden zijn sufheid, obstipatie, misselijkheid, hoofdpijn en jeuk. Sommige van deze bijwerkingen kunnen voorkomen of behandeld worden.

Bij plotseling staken van oxycodon kunnen ontwenningsverschijnselen optreden. Het is daarom van belang om onder begeleiding van uw behandelend arts het middel af te bouwen alvorens te stoppen.

Interacties/gebruik met andere medicatie

Bij gelijktijdig gebruik van andere middelen kunnen de gunstige en de ongunstige effecten van oxycodon toenemen of afnemen. Uw behandelend arts zal hier rekening mee houden en moet daarom precies weten welke middelen u gebruikt. Zorg daarom voor een actueel overzicht van uw gebruik van medicijnen (en genotsmiddelen zoals alcohol en drugs).

Zwangerschap

Er wordt geadviseerd om tijdens de zwangerschap alleen per uitzondering oxycodon te gebruiken, omdat het via de moederkoek het kind kan bereiken. Gebruik tijdens de zwangerschap zal altijd in overleg met uw pijnarts en gynaecoloog afgesproken moeten worden.

Verkeer

Als u oxycodon gebruikt, kan uw rijvaardigheid licht tot matig beïnvloed worden. U mag na starten of verhogen van de dosering gedurende twee weken geen auto rijden. Ook is het aan te raden om hier rekening mee te houden bij risicovol machinaal werk. Indien u nu twee weken nog steeds een verminderd concentratievermogen bemerkt, moet u contact opnemen met uw behandelend arts.
Wees u er van bewust dat uw verzekeraar in geval van schade in het verkeer, bij gelijktijdig gebruik van oxycodon, de kosten niet of beperkt zou kunnen vergoeden.