Wat is diclofenac?

Diclofenac is een krachtige pijnstiller die wordt gegeven bij matige tot ernstige pijn en behoort tot de groep van NSAIDs.

Werking

Het is een prostaglandinesynthetaseremmer die door remming van het enzym cyclo-exygenase (COX), en zorgt  voor een pijnstillend en ontstekingsremmend effect. Het werkt lokaal op de plaats waar de pijn ontstaat.

Indicatie

Een NSAID (waaronder diclofenac) is na paracetamol een eerste keus pijnstiller voor pijn door weefselschade, bijvoorbeeld door  trauma,  operatie, spier- of gewrichtspijn en ontstekingen.

Contra-indicatie

Maagzweer, bloedingen en/of ontstekingen van het maag-darmkanaal, ernstige hart en vaatafwijkingen, ernstige lever- en nierfunctiestoornissen en allergie of overgevoeligheid voor NSAIDs.

Bijwerkingen

De meest voorkomende bijwerkingen zijn maag-darmstoornissen, zoals misselijkheid, zuurbranden en buikpijn, nierfunctiestoornissen en huidreacties.

Zwangerschap en borstvoeding

Diclofenac passeert de placenta en kan ernstige bijwerkingen hebben voor het ongeboren kind. Tijdens het eerste en tweede trimester wordt aangeraden diclofenac alleen bij strikte indicatie in een zo laag mogelijke dosering en gedurende een zo kort mogelijke periode te gebruiken. Gebruik in het 3e trimester is gecontraïndiceerd en mag dus geen diclofenac worden gebruikt.

Diclofenac gaat over in de moedermelk, maar bij normaal gebruik zijn de hoeveelheden dermate klein dat er geen problemen te verwachten zijn en mag het dus gebruikt worden. 

Verkeer

Bij gebruik van diclofenac mag gewoon deel genomen worden aan het verkeer.

Gebruik

Diclofenac kan als tablet of als zetpil worden ingenomen, de dosering en frequentie is afhankelijk van leeftijd en gewicht, voor volwassenen geldt meestal een dosering van drie maal daags 50 mg.