Wat is esketamine (intraveneus)

Esketamine valt in de geneesmiddelengroep van de anesthetica, oftewel narcosemiddelen.
In lage doseringen kan het als pijnstiller gebruikt worden. U hoeft dus niet onder algehele anesthesie (narcose) te gaan om dit middel te krijgen. Het is alleen in de intraveneuze (in de bloedbaan) vorm te verkrijgen.

Indicatie

Deze behandeling kan zowel voor acute (zoals bijvoorbeeld bij een operatie) als voor chronische pijn gegeven worden. Het is ook effectief tegen neuropathische pijn (zenuwpijn).
Esketamine lijkt maar kortdurend te werken tegen chronische pijn. Daarom is het op de lange termijn geen goede behandeling voor chronische pijn.
Esketamine speelt wel in rol in het voorkomen van chronische pijn na een operatie.

Werkingsmechanisme

Esketamine blokkeert receptoren in het ruggenmerg en in bepaalde hersengebieden. Hierdoor vindt er tijdelijk geen overdracht van zenuwsignalen plaats. In hoge doseringen zal dit voor algehele anesthesie zorgen, in lage dosering geeft het pijnstilling. Het pijnsignaal wordt hierdoor niet overgedragen. Helaas zal het effect op de pijn niet voor iedereen hetzelfde zijn. Dit is van tevoren niet te voorspellen.

Bijwerkingen

Er zijn verschillende bijwerkingen van esketamine. De meest bekende bijwerking van esketamine is hallucinaties. Dit betekent dat u dingen kunt zien die er eigenlijk niet zijn. De meeste patiënten ervaren dit niet als onprettig. Maar sommige mensen kunnen er nachtmerries van krijgen. De dosering van het middel kan dan verlaagd worden. Mochten er dan nog steeds (vervelende) hallucinaties zijn, dan zal het middel gestopt worden.
Andere bijwerkingen zijn een snelle hartslag en hoge bloeddruk. Misselijkheid en wazig zien kunnen ook voorkomen. Al deze bijwerkingen zijn tijdelijk. Als het middel gestopt wordt, dan zullen de bijwerkingen verdwijnen.

Behandeling

Deze behandeling kan alleen in het ziekenhuis gegeven worden. Esketamine wordt intraveneus (via de bloedbaan) gegeven. Op het infuus wordt een pomp aangesloten waarover een continue hoeveelheid esketamine wordt gegeven. Vaak wordt er een oplaaddosering gegeven, voordat de pomp gestart wordt.

Contra-indicaties

Mocht u een verhoogde oogboldruk of verhoogde hersendruk hebben, geef dit dan aan bij de arts. Mogelijk is het middel dan niet geschikt voor u.

  • Zwangerschap: het is niet helemaal duidelijk of esketamine veilig is om te gebruiken tijdens de zwangerschap. Daarom wordt gebruikt tijdens zwangerschap ontraden.
  • Borstvoeding: Esketamine komt in zeer lage dosis in de borstvoeding. Het is niet geheel duidelijk of het veilig is om borstvoeding te geven. Om deze reden wordt het ontraden.
  • Rijvaardigheid: tijdens de behandeling met esketamine kan alleen in het ziekenhuis. Tot 24 uur na toediening is het niet veilig om auto te rijden.